Nieuws

Van 28 tot 30 mei 2013 staat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op Xpo112 in Kortrijk (stand 681), de internationale vakbeurs voor de uitrusting van urgentiediensten en rampenbestrijding. Zowel de Algemene Directie Civiele Veiligheid, waaronder de Civiele Bescherming, het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en het projectteam 112, als de Algemene Directie Crisiscentrum nemen deel aan de beurs.
Sinds ze haar functie opnam, zet Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet zich volledig in voor het dossier van de "Hervorming van de Civiele Veiligheid".
Het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen is dinsdag 23 april verhuisd van de brandweerkazerne in de Pathoekeweg naar het gebouw waarin de 101-centrale van de geïntegreerde politie is ondergebracht. Het Hulpcentrum 112/100 schakelde ook over naar de CAD-technologie van ASTRID (Computer Aided Dispatching).
Op 14 december 2012 heeft de FOD Binnenlandse Zaken in een ePO Flash haar personeel geïnformeerd over de nieuwe procedure voor het geven van bloed of bloedplaatjes. Sinds 15 december 2012 is het verlof voor bloeddonaties beperkt tot een dienstvrijstelling en –verplaatsing van maximum 2,5 uur.
Dit jaar proberen we, bovenop de 90 plaatsen voor calltakers en operatoren van 2012, nog eens meer dan 100 calltakers en operatoren voor de noodcentrales aan te werven. De laatste maand heeft de dienst HR112 al 356 personen geïnterviewd om te kijken of zij geschikt zijn om als operator of calltaker aan de slag te gaan. De voorlopige tussenstand: 41,78% of 156 personen zijn geslaagd voor hun selectiegesprek.
Op 19 oktober 2013 organiseert het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een tweede editie van de Dag van de ontzetting. Deze dag gaat door op de site van Bombardier te Brugge en richt zich op de ontzetting van spoorverkeer. Inschrijven kan nog tot en met 1 oktober 2013. Er zijn maximum twee plaatsten voorzien per korps of eenheid en het totale aantal deelnemers is beperkt tot 200.
Nog dit jaar voorzien we de opstart van een testfase van een nieuw systeem waarmee doven, slechthorenden en mensen met een spraakprobleem de meldkamers 112, 100 en 101 via SMS kunnen bereiken. Deze doelgroep zal een nummer ter beschikking krijgen waarmee ze de nooddiensten kunnen contacteren
Uiterlijk op 31 maart 2013 moeten de laatste gemeentelijke personeelsleden die in de 112/100-centra werken, de keuze maken of ze federaal personeelslid willen worden of niet. Tegelijkertijd is dit dus ook kiezen om al dan niet verder in een noodcentrale te blijven werken. Hieronder de laatste informatie over de federalisering.
Vrijdag, 8 februari 2013, is er een dienstnota verschenen waarin de organisatie van het specifiek deel van een overgangsexamen niveau B voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aangekondigd wordt. Deze informatie zullen jullie ook krijgen via het secretariaat van je noodcentrale en je kan dit ook raadplegen op het intranet. Dit gaat echter om een examen voor functies binnen andere diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (zoals bijv. Dienst Vreemdelingenzaken). Het gaat dus niet over functies van niveau B voor calltakers of operatoren in de noodcentrales.
Sinds vrijdag 8 februari 2013 staat er opnieuw een geactualiseerde “regelgeving voor de brandweer” online op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Dit is een verzameling van alle wetten, besluiten en omzendbrieven betreffende de organisatie van de brandweerdiensten die momenteel van kracht zijn.

Paginas

Abonneren op Nieuws