Nieuws

De privacycommissie heeft op 12-12-2012 laten weten dat de neutrale calltakers, die in diensten van en onder toezicht van de politie werken, de databank van de DIV mogen consulteren om informatie op te zoeken betreffende een nummerplaat.
Dit jaar heeft de FOD Binnenlandse Zaken 51 bijkomende neutrale calltakers en federale operatoren aangeworven voor de HC 100/112 en de CIC 101. Begin december zijn deze calltakers en operatoren gestart met hun basisopleiding die duurt tot eind maart. Na een inloopperiode op de werkvloer, gaan zij nog voor de zomer aan de slag als calltaker/operator.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft een akkoord gesloten met het Bureau voor Normalisatie (NBN) teneinde de zonecoördinatoren gratis toegang te geven tot zijn normen. «Het gaat concreet om één licentie per zone met een toegangsrecht voor verschillende werkposten» legt Johan Schoups, Directeur van het KCCE, uit.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de brochure en het Vademecum van het arbeidstijdreglement afgewerkt waarin het Arbeidsreglement Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales zo eenvoudig en duidelijk mogelijk staat uitgelegd.
De privacycommissie heeft op 20/09/2012 een machtiging gegeven aan de brandweer of de gemeentelijke administratie die instaat voor de facturering voor brandweerinterventies, tot het ontvangen van gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
Verschillende brandweerdiensten hebben mails ontvangen van een leverancier waarin sprake is van de verplichting voor de brandweerlieden om signalisatiehesjes klasse 3 te dragen bij interventies op de openbare weg.
De update van de Astrid-radio’s verloopt zoals gepland . Om de integratie van deze veranderingen binnen de hulpdiensten te vergemakkelijken, organiseert het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) informatiesessies en verspreidt het geheugensteuntjes onder alle leden van de hulpdiensten.
De privacy-commissie heeft op 26/09/2012 geoordeeld dat de calltakers in de 101-centra gegevens in het rijksregister mogen raadplegen, omdat zij in diensten van en onder toezicht van de politie werken.
Al meer dan 400 partners hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan de informatiecampagne “geen gezever”. Deze 400 brandweerkorpsen, brandweerverenigingen, politiezones, ziekenhuizen, gemeenten en gouverneurs zullen zich inzetten om volgende boodschap mee te verspreiden: bel alleen naar de noodcentrales als het nodig is: als je echt politie, brandweer of een medisch team nodig hebt...

Paginas

Abonneren op Nieuws