Vuur uit, gevaar voorbij? (Niet als je brandweerman bent...)

Civiele Bescherming
Brandweer
Informatiecampagne

De vakbonden ACV ACOD en VSOA lanceren een sensibiliseringscampagne voor de brandweer: « VUUR UIT, GEVAAR VOORBIJ? (Niet als je brandweerman bent...) ».

Als de brandweerlieden interveniëren, doen ze alles om het gevaar te bezweren. Maar hun activiteiten stellen hen bloot aan giftige stoffen die een risico voor de gezondheid inhouden. Op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken heeft het Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid (Centexbel) een studie gerealiseerd over de aanwezigheid van schadelijke stoffen op de persoonlijke beschermingsmiddelen. Er werden stoffen gedetecteerd zoals vluchtige organische componenten waaronder fenol en polyaromatische koolwaterstoffen, die als kankerverwekkend beschouwd worden. Ze dringen de kledij binnen en kunnen via de huid opgenomen worden.

In het kader van deze risico’s zullen duidelijke veiligheids- en hygiëneregels ingevoerd worden om de gezondheid van de intervenanten te garanderen. Een van de eerste acties van de campagne is de verspreiding van affiches en brochures via de hulpverleningszones en de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) om de aandacht van de brandweerlieden te vestigen op deze gevaren. Preventieve adviezen zullen ruim verspreid worden. Parallel zal een ministeriële omzendbrief opgesteld worden door de FOD Binnenlandse Zaken om de maatregelen en de technologieën die de interventiekledij doeltreffend kunnen decontamineren, uit te werken.

Voor meer informatie: u43ihl@acv-csc.be

U kunt hier het campagnemateriaal downloaden:

Affiche A4
Affiche A3

brochure

deurhanger

Preventieadvies

Rik uit Oostende vertelt:

"Na de power point voorstelling i.v.m. met de kankerverwekkende stoffen die in onze interventiekledij blijft hangen, is er bij de manschappen alsook bij de leidinggevenden een belletje gaan rinkelen.

Na een interventie zijn er reserve pakken ter beschikking, zodat de was direct kan gebeuren. Ook op de interventieplaats word er verstandig omgesprongen met het vervuilde materiaal.

Er komt een lichte vrachtwagen  de adembeschermingstoestellen en de slangen en vuile jassen apart ophalen.

Een douche direct bij terugkomst is ook doorgedrongen.

Een paar kleine verbeteringen die een stap in de goede richting zijn."

Bert uit Hasselt nam initiatief:

"Tijdens een zware dak- en zolderbrand raakte de kledij van de collega's die in de woning geblust hadden, was zwaar vervuild met roet en gesmolten kunststof.
Op mijn vraag als chauffeur werd alle interventiekledij voor terugreis naar de kazerne uitgetrokken en achteraan in de autopomp gelegd, zodat de cabine roet- en dampvrij bleef. Door goede afspraken en collegialiteit werd alle kledij binnen de 24h gewassen en gedroogd. Het kán dus blijkbaar. Het zou fijn zijn als dit een officiële richtlijn werd."

Volgens Tom heeft men ook in Gent al wat stappen gezet:

"In onze brandweerzone is er reeds een procedure opgestart naar aanleiding van de problematiek rond contaminatie van interventiekledij besproken op het brandweerforum.

Buiten deze procedure bekijken we momenteel hoe we verdere stappen kunnen ondernemen om de decontaminatie van de kledij aan te pakken.

Wat staat er momenteel reeds gepland:

  • er wordt een oplijsting gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zone welke niet meer aan de huidige normen voldoen. Dit moet zo snel als mogelijk in orde komen en heeft dus absolute prioriteit.
  • bewustmaking van de problematiek bij de brandweermannen.
  • bekijken voor frequenter reinigen van interventiekledij.
  • vervuilde interventiekledij wordt apart van het personeel afgevoerd.
  • speciale zakken zijn besteld waar dan de kledij per persoon wordt verzameld. Zo is er geen verdere contaminatie daar de zak gesloten is en blijft. Deze zak gaat mee in de was waarbij deze vanaf 50°C oplost.

Naar de toekomst:

  • nieuwe procedure voor reinigen helm: afwachten van resultaten.
  • iedereen krijgt een persoonlijke zak met naam en brandnummer waarin men reservekledij kan steken zodanig na een brandinterventie men propere kledij direct kan aandoen.
  • zorgen voor een mentaliteitswijziging: powerpoint rond contaminatie interventiekledij zal worden gegeven aan het voltallige personeel in lesvorm.
  • ook personen die de reiniging zullen doen, krijgen hiervoor de nodige bescherming.

Volgend overleg wordt gepland naar aanleiding van de evolutie hieromtrent."

Bart uit Heusden Zolder vertelt ons het volgende:

"Het begint soms bij kleine dingen. Bv. bij de aankoop van de nieuwe autopomp hebben we bewust gekozen om ook een zeeppompje te voorzien en papieren doekjes.
Zo kunnen we al ter plaatse onze handen en gezicht wassen. Dit is o.a. nuttig bij langdurige interventies waar drinken en eten ter plaatse wordt gebracht.

Tijdens de avondoefeningen werd aan al onze leden de industriële wasmachine en droogkast uitgelegd en het registratiesysteem, alsook de noodzaak om te zorgen voor propere interventiekledij. Natte poetsdoeken voor de helmen werden voorzien in de kleedkamer, die  sinds enkele jaren voorzien van een afzuiginstallatie."