Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

risico-info

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Federation of the European Union Fire Officer Associations

Brandweervereniging Vlaanderen

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Waalse reglementering

Fireforum

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

FOD Volksgezondheid

De portaalsite van de Europese Unie

rampen.be

Portaal Belgium.be

Exchange of experts in the civil protection

CERT.be - Cybersecuritycampagne

CTIF

Het Grondwettelijk Hof van België

Federale Opdrachtencentrale

Veiligheid en Preventie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Seveso

MIRG EU

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken