Nieuws

Syndicate content
Nu zondag 26 februari 2017 om 19u45 gaat de nieuwe televisiereeks “Appel d’urgence” van start op RTL TVI. Gedurende zes weken zal je 12 operatoren en calltakers van de noodoproepcentrale 112 en 101 in Luik kunnen volgen.
De vierde sessie van de overgangsopleiding voor Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) is deze week gestart. Het is nu de brandweerofficier met de hoogste graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, die de functie van Dir-CP-Ops opneemt.

Nuttige links

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Fireforum

FOD Volksgezondheid

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Speel niet met vuur

Seveso

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Federale Opdrachtencentrale

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

MIRG EU

Exchange of experts in the civil protection

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Het Grondwettelijk Hof van België

Waalse reglementering

Senaat van België

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

rampen.be

CTIF

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

risico-info

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

FOD justitie

Communicatie voor de hulpdiensten

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

112 SOS

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken