Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

De portaalsite van de Europese Unie

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Portaal Belgium.be

Speel niet met vuur

CTIF

Senaat van België

Brandweervereniging Vlaanderen

Federation of the European Union Fire Officer Associations

Veiligheid en Preventie

Het Grondwettelijk Hof van België

Exchange of experts in the civil protection

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Europese Civiele Bescherming

rampen.be

Raad van State

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

FOD Volksgezondheid

FOD justitie

MIRG EU

Seveso

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken