Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

Fireforum

Het Grondwettelijk Hof van België

112 SOS

Brandweervereniging Vlaanderen

FOD justitie

De portaalsite van de Europese Unie

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Senaat van België

Portaal Belgium.be

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Speel niet met vuur

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Waalse reglementering

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

MIRG EU

Europese Civiele Bescherming

rampen.be

risico-info

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Exchange of experts in the civil protection

Veiligheid en Preventie

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

FOD Volksgezondheid

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken