Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

Speel niet met vuur

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

rampen.be

FOD Volksgezondheid

112 SOS

Het Grondwettelijk Hof van België

Seveso

Communicatie voor de hulpdiensten

Waalse reglementering

Senaat van België

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

De portaalsite van de Europese Unie

Federale Opdrachtencentrale

Europese Civiele Bescherming

MIRG EU

Exchange of experts in the civil protection

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Raad van State

CTIF

Portaal Belgium.be

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

risico-info

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken