Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

Europese Civiele Bescherming

Communicatie voor de hulpdiensten

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Raad van State

Speel niet met vuur

risico-info

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

112 SOS

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Waalse reglementering

rampen.be

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Federale Opdrachtencentrale

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Veiligheid en Preventie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Het Grondwettelijk Hof van België

MIRG EU

Portaal Belgium.be

FOD Volksgezondheid

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Seveso

Senaat van België

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Exchange of experts in the civil protection

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken