Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Portaal Belgium.be

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Fireforum

Seveso

Europese Civiele Bescherming

rampen.be

FOD Volksgezondheid

Communicatie voor de hulpdiensten

112 SOS

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

CTIF

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Brandweervereniging Vlaanderen

De portaalsite van de Europese Unie

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

Waalse reglementering

Veiligheid en Preventie

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Senaat van België

FOD justitie

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken