Nieuws

Syndicate content
Nu zondag 26 februari 2017 om 19u45 gaat de nieuwe televisiereeks “Appel d’urgence” van start op RTL TVI. Gedurende zes weken zal je 12 operatoren en calltakers van de noodoproepcentrale 112 en 101 in Luik kunnen volgen.
De vierde sessie van de overgangsopleiding voor Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) is deze week gestart. Het is nu de brandweerofficier met de hoogste graad van de zone op wiens grondgebied de interventie plaatsvindt, die de functie van Dir-CP-Ops opneemt.

Nuttige links

FOD Volksgezondheid

Het Grondwettelijk Hof van België

Geconsolideerde Vlaamse regelgeving

Brandweervereniging Vlaanderen

rampen.be

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Portaal Belgium.be

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Seveso

FOD justitie

Speel niet met vuur

Waalse reglementering

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Exchange of experts in the civil protection

Fireforum

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

Veiligheid en Preventie

MIRG EU

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federation of the European Union Fire Officer Associations

Senaat van België

Europese Civiele Bescherming

Raad van State

De portaalsite van de Rechterlijke Macht van België

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken