Nieuws

Syndicate content
Er is weer een jaar voorbij! We houden eraan om jullie, onze belangrijkste partners, te bedanken voor een mooie samenwerking in 2016 en we hopen dat we deze ook dit jaar succesvol kunnen verderzetten. Eerst blikken we nog even terug en geven we jullie een overzicht van de tien meest gelezen artikels over civiele veiligheid in deze Newsletter in 2016:
Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.

Nuttige links

CERT.be - Cybersecuritycampagne

Federale Opdrachtencentrale

B-fast Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Het Grondwettelijk Hof van België

Waalse reglementering

112 SOS

risico-info

Speel niet met vuur

Fireforum

Algemene Directie Crisiscentrum– SPF Binnenlandse Zaken

De portaalsite van de Europese Unie

Veiligheid en Preventie

Fédération Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique

Senaat van België

FOD justitie

Europese Civiele Bescherming

CTIF

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Raad van State

ANPI - Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

Brandweervereniging Vlaanderen

Seveso

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

Vereniging der Beroepsbrandweerofficieren van België

Communicatie voor de hulpdiensten

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken