Nieuws

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert in het begin van het jaar 2013 een congres dat gewijd zal zijn aan de duikers van de Belgische hulpdiensten. Tijdens deze gelegenheid zal het KCCE het nieuwe federale insigne voorstellen dat zal uitgereikt worden aan de duikers die slagen voor module 2 zoals beschreven in het ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten.
Het koninklijk besluit van 12 juli 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Om veilig te interveniëren en om het milieu optimaal te beschermen, vereisen de maritieme incidenten specifieke kennis en vaardigheden van de hulpdiensten, evenals het gebruik van geschikt materieel.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is begonnen aan de herprogrammering van bijna 10.000 ASTRID-radio’s.
Een van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) is het verstrekken van informatie en gespecialiseerde kennis aan de hulpdiensten.
Sinds 2010 kennen de stands van de jonge brandweerlieden tijdens de nationale feestdag en hun optocht tijdens het burgerlijk defilé een groot succes. Voor het derde opeenvolgende jaar heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de aanwezigheid van de jonge brandweerlieden op dit evenement aangemoedigd, georganiseerd en gecoördineerd. De aanwezige jonge brandweerlieden waren afkomstig uit heel België (Eeklo, Kruibeke, Anzegem, Hasselt, Boom, Torhout, Ieper, Dinant, Dour, Edingen, Luik, Paliseul, Wiers en Brussel).
(Bron: Persbericht Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen)
De minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft bij de begrotingsbesprekingen verkregen dat er nog dit jaar bijkomend 51 calltakers/operatoren kunnen worden aangeworven.

Paginas

Abonneren op Nieuws