Nieuws

Van 6 februari tot en met 20 februari 2013 kunnen neutrale calltakers en federale operatoren zich via Selor inschrijven voor statutaire selecties.
(Bron: Persbericht Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen) "La Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, annonce la publication au Moniteur belge demain, jeudi 7 février, d’un arrêté royal qui permettra dorénavant aux pompiers volontaires qui le souhaitent de poursuivre leur engagement citoyen au-delà de 60 ans.
Op zondag 3 februari 2013 heeft Rob Verbakel, agent bij de Civiele Bescherming van Liedekerke, in Denderleeuw een drenkeling uit het koude water van de Dender gered.
Sinds 26 augustus 2012 is de computertoepassing voor brandweerstatistieken van de Algemene Directie Civiele Veiligheid “IBZ Statistics” operationeel. De laatste maanden zijn minder dan de helft (123 brandweerkorpsen uit 27 zones) van de 250 Belgische brandweerkorpsen gestart met het opladen van interventieverslagen. “IBZ Statistics” maakt het mogelijk om brandweerstatistieken op een geautomatiseerde wijze te verzamelen en te verwerken.
Op de Ministerraad van 7 december 2012 is een laatste schijf van 7.399.000€ van het budget voor de aankoop van brandweermaterieel in 2012 vrijgegeven en ook het aanvullend investeringsprogramma goedgekeurd.
Vorig jaar heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de mogelijkheid geboden aan alle brandweerkorpsen in België om Unimogs aan te kopen van het Ministerie van Defensie. Vier brandweerkorpsen hebben intussen zo een Unimog gekocht. Unimog staat voor UNIversal MOtor Gerät ("universele motor machine") en is een terreinvoertuig. Het is perfect geschikt voor natuurbrandbestrijding, omdat de brandweer ermee op oneffen en moeilijk begaanbare terreinen kan rijden.
Op 19 december 2012 heeft Jérôme Glorie (Directeur-Generaal Civiele Veiligheid) in de brandweerkazerne van Gent het eerste rapport dat gemaakt is met "de tool voor zonale risicoanalyse", overhandigd aan kolonel Christian Van De Voorde.
De privacycommissie heeft op 12-12-2012 laten weten dat de neutrale calltakers, die in diensten van en onder toezicht van de politie werken, de databank van de DIV mogen consulteren om informatie op te zoeken betreffende een nummerplaat.
Dit jaar heeft de FOD Binnenlandse Zaken 51 bijkomende neutrale calltakers en federale operatoren aangeworven voor de HC 100/112 en de CIC 101. Begin december zijn deze calltakers en operatoren gestart met hun basisopleiding die duurt tot eind maart. Na een inloopperiode op de werkvloer, gaan zij nog voor de zomer aan de slag als calltaker/operator.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft een akkoord gesloten met het Bureau voor Normalisatie (NBN) teneinde de zonecoördinatoren gratis toegang te geven tot zijn normen. «Het gaat concreet om één licentie per zone met een toegangsrecht voor verschillende werkposten» legt Johan Schoups, Directeur van het KCCE, uit.

Paginas

Abonneren op Nieuws