Nieuws

Van vijf tot en met zes november 2013 heeft een team van de Civiele Bescherming deelgenomen aan een internationale rampenoefening in Almaraz, Spanje. Het gaat om 20 agenten van de operationele eenheden van Libramont, Ghlin, Crisnée, Jabbeke en Brasschaat die gespecialiseerd zijn in CBRN-interventies (chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair).
Op 24 september 2013 is Grieke Beheydt geboren, de eerste 112 baby van het land. Zowel mama Alexandra als papa Sven zijn 112 calltaker in het CIC 101 van Oost-Vlaanderen waar ze elkaar vijf jaar geleden ontmoetten. Voor zover we weten, een unicum. Hoog tijd dus om eens kennis te maken met dit bijzondere gezinnetje.
Vanaf 1 januari 2014 gaat voor alle operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales de evaluatiecyclus van start die binnen de Federale Overheid gebruikt wordt. Een evaluatiecyclus bestaat uit vier gesprekken met je leidinggevende in de loop van een jaar. Het doel is om door middel van goede afspraken en coaching ervoor te zorgen dat je de gewenste resultaten behaalt en gemotiveerd blijft in je functie.
Het koninklijk besluit dat de overplaatsing van de operatoren naar de federale overheid organiseert, zal binnenkort gewijzigd worden. Alle operatoren die naar de federale overheid zijn overgeplaatst, zijn betrokken. De tekst ligt momenteel voor advies bij de Raad van State en zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Zes kandidaten zullen hun opleiding tot officier van de civiele bescherming beginnen. Vijf van hen op 01 november 2013 en de zesde een beetje later. De opleiding en de stages zullen 6 maanden tot 1 jaar duren.
Op 18 oktober 2013 lopen de eerste berichten binnen bij het onlangs opgerichte European Response Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie: het botsen van een lage- en een hogedrukgebied in de buurt van Ijsland en Noorwegen zorgen voor superstorm op de Noordzee en veroorzaakt overstromingen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
Het handvest voor het welzijn op het werk is goedgekeurd op 23 september 2013 door Jérôme Glorie, Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid en door de eenheidschefs van de Civiele Bescherming. Het handvest is ook voorgesteld aan de vakorganisaties. Dit handvest is het resultaat van een engagement dat de Algemene Directie Civiele Veiligheid aangaat samen met de Civiele Bescherming. Het is uitgewerkt in het kader van de wetgeving op het welzijn op het werk. Dit handvest zal worden uitgehangen in de lokalen van alle operationele eenheden van de Civiele Bescherming.
Vorige week is het nieuwe systeem van terugroep aangekondigd voor alle operatoren in de noodcentrales. Daarbij krijgen de operatoren die op vrijwillige basis hun collega’s in een handje komen toesteken, een bonus van 4 recuperatie-uren bovenop de betaling van de prestaties die hij of zij levert. Omdat er wat onduidelijkheid heerst over de concrete invulling van het systeem sommen we hier nog even de voorwaarden op.
De nieuwe editie van de Belgische handleiding voor de medische regulatie is verspreid aan de operatoren van de noodoproepcentra 112/100. Deze handleiding maakt het de operatoren mogelijk om zich op precieze criteria te baseren om de reden van de oproep te bepalen, onmiddellijke ondersteuning te bieden en de gepaste dringende medische hulpverlening naar de slachtoffers te sturen.
Van 26 tot 30 augustus 2013 heeft de eerste editie van de Summer Class voor officieren plaatsgevonden. De Summer Class is georganiseerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in samenwerking met het provinciaal opleidingscentrum van Antwerpen Campus Vesta. De 24 deelnemers, allemaal brandweerofficieren, hebben gedurende vijf dagen gewerkt rond verschillende thema’s zoals leiderschap, Dir CP-OPS, binnenbrandbestrijding en gevaarlijke stoffen.

Paginas

Abonneren op Nieuws