Nieuws

Uiterlijk op 31 maart 2013 moeten de laatste gemeentelijke personeelsleden die in de 112/100-centra werken, de keuze maken of ze federaal personeelslid willen worden of niet. Tegelijkertijd is dit dus ook kiezen om al dan niet verder in een noodcentrale te blijven werken. Hieronder de laatste informatie over de federalisering.
Vrijdag, 8 februari 2013, is er een dienstnota verschenen waarin de organisatie van het specifiek deel van een overgangsexamen niveau B voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aangekondigd wordt. Deze informatie zullen jullie ook krijgen via het secretariaat van je noodcentrale en je kan dit ook raadplegen op het intranet. Dit gaat echter om een examen voor functies binnen andere diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (zoals bijv. Dienst Vreemdelingenzaken). Het gaat dus niet over functies van niveau B voor calltakers of operatoren in de noodcentrales.
Sinds vrijdag 8 februari 2013 staat er opnieuw een geactualiseerde “regelgeving voor de brandweer” online op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Dit is een verzameling van alle wetten, besluiten en omzendbrieven betreffende de organisatie van de brandweerdiensten die momenteel van kracht zijn.
Van 6 februari tot en met 20 februari 2013 kunnen neutrale calltakers en federale operatoren zich via Selor inschrijven voor statutaire selecties.
(Bron: Persbericht Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen) "La Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, annonce la publication au Moniteur belge demain, jeudi 7 février, d’un arrêté royal qui permettra dorénavant aux pompiers volontaires qui le souhaitent de poursuivre leur engagement citoyen au-delà de 60 ans.
Op zondag 3 februari 2013 heeft Rob Verbakel, agent bij de Civiele Bescherming van Liedekerke, in Denderleeuw een drenkeling uit het koude water van de Dender gered.
Sinds 26 augustus 2012 is de computertoepassing voor brandweerstatistieken van de Algemene Directie Civiele Veiligheid “IBZ Statistics” operationeel. De laatste maanden zijn minder dan de helft (123 brandweerkorpsen uit 27 zones) van de 250 Belgische brandweerkorpsen gestart met het opladen van interventieverslagen. “IBZ Statistics” maakt het mogelijk om brandweerstatistieken op een geautomatiseerde wijze te verzamelen en te verwerken.
Op de Ministerraad van 7 december 2012 is een laatste schijf van 7.399.000€ van het budget voor de aankoop van brandweermaterieel in 2012 vrijgegeven en ook het aanvullend investeringsprogramma goedgekeurd.
Vorig jaar heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de mogelijkheid geboden aan alle brandweerkorpsen in België om Unimogs aan te kopen van het Ministerie van Defensie. Vier brandweerkorpsen hebben intussen zo een Unimog gekocht. Unimog staat voor UNIversal MOtor Gerät ("universele motor machine") en is een terreinvoertuig. Het is perfect geschikt voor natuurbrandbestrijding, omdat de brandweer ermee op oneffen en moeilijk begaanbare terreinen kan rijden.
Op 19 december 2012 heeft Jérôme Glorie (Directeur-Generaal Civiele Veiligheid) in de brandweerkazerne van Gent het eerste rapport dat gemaakt is met "de tool voor zonale risicoanalyse", overhandigd aan kolonel Christian Van De Voorde.

Paginas

Abonneren op Nieuws