Nieuws

Voortaan kunnen alle beroepsleden van de Franstalige eenheden van de Civiele Bescherming een taalpremie krijgen als zij slagen voor een taaltest Nederlands óf Duits. Voordien kon enkel de eenheid van Ghlin een taalpremie krijgen voor het slagen van de taaltest Nederlands. Alle Nederlandstalige eenheden komen in aanmerking voor een taalpremie Frans. Je ontvangt de taalpremie als je slaagt voor de taaltest bij Selor.
Begin 2012 is de cel radiocommunicatie van de Algemene Directie Civiele Veiligheid begonnen met de herprogrammatie van ASTRID-radio’s in het hele land. De cel van vier personen heeft in minder dan twee jaar tijd bij 248 korpsen en 75 voorposten in 9.725 radio’s een nieuwe fleetmap opgenomen en nieuwe software geïnstalleerd. In februari van dit jaar zal de klus volledig geklaard zijn.
Op 31 december 2013 is de Wet diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken gepubliceerd.
Vanaf maandag 27 januari 2014 krijgen de operatoren in de hulpcentra 100/112, die nog met de Citygissoftware werken, zeven nieuwe verwerkingsknoppen op hun computerscherm te zien. Het gaat om de hulpcentra van Luik, Hasselt, Antwerpen, Bergen en Aarlen.
Sinds mei 2013 heeft de operationele eenheid van de Civiele Bescherming in Jabbeke een ambulancedienst. De laatste zeven maanden (juni-december) hebben zij al 413 ambulanceritten verzorgd.
Op 10 december 2013 heeft het Europees Parlement een nieuwe wetgeving aangenomen betreffende het Europese Mechanisme voor Civiele Bescherming. Deze zal begin 2014 in werking treden.
Het nieuw systeem waarmee doven, slechthorenden en mensen met een spraakprobleem de meldkamers 112, 100 en 101 via SMS kunnen bereiken wordt nu uitgetest bij NV ASTRID.
Op 18 december 2013 hebben twee informatiesessies plaatsgevonden voor de hulpdiensten die tussengekomen zijn bij het treinongeval in Wetteren. Deze informatiesessies zijn georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) om meer informatie te verschaffen aan hulpdiensten over acrylonitril. De resultaten zijn geruststellend. Slechts 23% van de geteste niet-rokende hulpverleners zijn blootgesteld aan deze stof tijdens hun interventie in Wetteren.

Paginas

Abonneren op Nieuws