Overeenkomst BELINTRA

Civiele Bescherming
Brandweer
Organisatie
De minister vernieuwt de Belintra-bijstandsovereenkomst met de chemiesector in geval van ongevallen met gevaarlijke producten

De federale overheid en essenscia, de federatie van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences, hernieuwen hun engagement om samen te werken bij eventuele ongevallen tijdens het transport van chemische stoffen. Op 29 juni 2015 tekenden de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de vertegenwoordigers van essenscia hiertoe een nieuwe Belintra-overeenkomst (Belgian Incidents with Transports of hazardous substances).

Belintra, dat opgericht werd in 1998, voorziet dat de overheden, de brandweer en de Civiele Bescherming bij incidenten met gevaarlijke producten 24u/24 en 7d/7 beroep kunnen doen op de expertise van deskundigen uit de chemiesector. Deze bijstandsovereenkomst kwam tot stand dankzij de financiering van het Seveso-fonds.

Via twee nationale coördinatiecentra – BASF Antwerpen voor Nederlandstalige oproepen en Solvay voor Franstalige oproepen – schakelt Belintra een netwerk in van specialisten uit een veertigtal ondernemingen die deskundige bijstand bieden bij duizenden vooraf opgelijste gevaarlijke stoffen. Naargelang de ernst van het incident kan het gaan om telefonische bijstand, het sturen van een expert ter plaatse of de effectieve inzet van de Belintra-interventiedienst met gespecialiseerd materiaal. Gemiddeld gaat het om een interventie om de anderhalve week, waarvan het merendeel voor incidenten van het laagste niveau.

" Belintra is een unieke samenwerking tussen overheid en industrie met de bescherming van mens en milieu als maatschappelijk doel ", zegt minister Jambon. " Onze hulpdiensten, brandweer en Civiele Bescherming, beschikken over heel wat expertise, maar voor de behandeling van specifieke chemische stoffen is het bijzonder waardevol om te kunnen rekenen op gespecialiseerde bijstand vanuit de sector. De treinramp in Wetteren in 2013 heeft aangetoond dat een structurele samenwerking noodzakelijk is. Daarom hebben we de juridische omkadering en de communicatieschema’s bijgewerkt om bij eventuele incidenten snel en efficiënt te kunnen optreden. "
 
" Veiligheid en milieubescherming zijn topprioriteiten voor onze sector ", zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. " Belintra geldt niet enkel voor het wegverkeer, maar ook voor het spoorvervoer. Het systeem werd ook geïntegreerd in het Europese ICE-netwerk (Intervention in Chemical transport Emergencies) en de interne procedures zijn op punt gesteld en worden nu jaarlijks geëvalueerd. Zo biedt de vernieuwde Belintra een betere bescherming van de bevolking. "
 
Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen: " We zien het als onze plicht om bij incidenten onze ruime expertise en knowhow in te zetten voor het algemeen belang, en dit met de juist opgeleide en getrainde specialisten die over het best beschikbare materiaal kunnen beschikken. Daarom investeerden we recent in een nieuwe alarmcentrale, een vernieuwd crisiscentrum en moderne interventiewagens die kunnen ingezet worden over het ganse Belgische grondgebied. "