Nieuws

Het jaarverslag 2012 van de federale ombudsman geeft aan dat de Algemene Directie Civiele Veiligheid, op vraag van de ombudsman, voortaan de reële kost van betalende interventies aan de burger meedeelt en niet langer het niet-geïndexeerde bedrag. Het verslag meldt eveneens dat de facturen duidelijker geworden zijn, met de vermelding van het forfaitair basisbedrag en de indexering.
De dienst HR112 heeft gemerkt dat het melden van ziekteverlof niet altijd volgens de correcte procedure gebeurt. Omdat het belangrijk is dat dit wel correct verloopt, hier nog even een herhaling wat er van jou verwacht wordt als je ziek bent. Als je dit niet op de juiste manier doet, kan je immers de continuïteit van je noodcentrale in gevaar brengen en kan je bovendien als onwettig afwezig beschouwd worden.
Uittreksel persbericht Reuters: "Dans le métro de Lyon, mercredi, lors d'une simulation d'attentat au gaz sarin. La troisième ville de France a été mercredi le théâtre d'exercices de simulation d'attentats inédits par leur ampleur qui s'achèveront jeudi par une prise d'otages. Ces exercices, auxquels a assisté le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, étaient organisés dans un cadre européen avec la participation notamment d'équipes de protection civile venant d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'Italie et du Portugal. » Fin du communiqué de presse
Van 28 tot 30 mei 2013 staat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op Xpo112 in Kortrijk (stand 681), de internationale vakbeurs voor de uitrusting van urgentiediensten en rampenbestrijding. Zowel de Algemene Directie Civiele Veiligheid, waaronder de Civiele Bescherming, het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en het projectteam 112, als de Algemene Directie Crisiscentrum nemen deel aan de beurs.
Sinds ze haar functie opnam, zet Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet zich volledig in voor het dossier van de "Hervorming van de Civiele Veiligheid".
Het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen is dinsdag 23 april verhuisd van de brandweerkazerne in de Pathoekeweg naar het gebouw waarin de 101-centrale van de geïntegreerde politie is ondergebracht. Het Hulpcentrum 112/100 schakelde ook over naar de CAD-technologie van ASTRID (Computer Aided Dispatching).
Op 14 december 2012 heeft de FOD Binnenlandse Zaken in een ePO Flash haar personeel geïnformeerd over de nieuwe procedure voor het geven van bloed of bloedplaatjes. Sinds 15 december 2012 is het verlof voor bloeddonaties beperkt tot een dienstvrijstelling en –verplaatsing van maximum 2,5 uur.
Dit jaar proberen we, bovenop de 90 plaatsen voor calltakers en operatoren van 2012, nog eens meer dan 100 calltakers en operatoren voor de noodcentrales aan te werven. De laatste maand heeft de dienst HR112 al 356 personen geïnterviewd om te kijken of zij geschikt zijn om als operator of calltaker aan de slag te gaan. De voorlopige tussenstand: 41,78% of 156 personen zijn geslaagd voor hun selectiegesprek.
Op 19 oktober 2013 organiseert het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een tweede editie van de Dag van de ontzetting. Deze dag gaat door op de site van Bombardier te Brugge en richt zich op de ontzetting van spoorverkeer. Inschrijven kan nog tot en met 1 oktober 2013. Er zijn maximum twee plaatsten voorzien per korps of eenheid en het totale aantal deelnemers is beperkt tot 200.
Nog dit jaar voorzien we de opstart van een testfase van een nieuw systeem waarmee doven, slechthorenden en mensen met een spraakprobleem de meldkamers 112, 100 en 101 via SMS kunnen bereiken. Deze doelgroep zal een nummer ter beschikking krijgen waarmee ze de nooddiensten kunnen contacteren

Paginas

Abonneren op Nieuws