Nieuws

Vorige week is het nieuwe systeem van terugroep aangekondigd voor alle operatoren in de noodcentrales. Daarbij krijgen de operatoren die op vrijwillige basis hun collega’s in een handje komen toesteken, een bonus van 4 recuperatie-uren bovenop de betaling van de prestaties die hij of zij levert. Omdat er wat onduidelijkheid heerst over de concrete invulling van het systeem sommen we hier nog even de voorwaarden op.
De nieuwe editie van de Belgische handleiding voor de medische regulatie is verspreid aan de operatoren van de noodoproepcentra 112/100. Deze handleiding maakt het de operatoren mogelijk om zich op precieze criteria te baseren om de reden van de oproep te bepalen, onmiddellijke ondersteuning te bieden en de gepaste dringende medische hulpverlening naar de slachtoffers te sturen.
Van 26 tot 30 augustus 2013 heeft de eerste editie van de Summer Class voor officieren plaatsgevonden. De Summer Class is georganiseerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in samenwerking met het provinciaal opleidingscentrum van Antwerpen Campus Vesta. De 24 deelnemers, allemaal brandweerofficieren, hebben gedurende vijf dagen gewerkt rond verschillende thema’s zoals leiderschap, Dir CP-OPS, binnenbrandbestrijding en gevaarlijke stoffen.
Sinds 1 oktober is in alle noodcentrales een systeem van terugroep in werking getreden. Het nieuwe systeem is uitgewerkt in nauw overleg met de vakbondsvertegenwoordigers van de noodcentrales en komt er naar aanleiding van de recente stakingen in de noodcentrales in Gent. Het gaat om een proefproject dat loopt tot 1 april en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd zal worden.
Jérôme Glorie, directeur-generaal van de Civiele Veiligheid, en Luc Faes, directeur a.i. van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, hebben een brevet uitgereikt aan zes laureaten van de « versnelde » opleiding voor de stagedoende onderluitenants en een getuigschrift van federaal instructeur of expert aan de 35 deelnemers van een gespecialiseerd opleidingsproject. De uitreiking vond plaats tijdens een plechtigheid die op donderdag 26 september in Florival georganiseerd werd.
Op 1 oktober gaan 42 operatoren, die vorig jaar gekozen hebben voor een verlenging van het overgangsjaar, over naar het federaal statuut.
Op 19/09/2013 is een koninklijk besluit (KB) gepubliceerd in het Staatsblad dat de minimale normen vastlegt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de prezones. Dit KB is een initiatief van de algemene directie Civiele Veiligheid dat ondersteund werd door de minister van Binnenlandse Zaken en goed onthaald werd door de vakbonden. Het doel ervan is om de verplichtingen van de hulpverleningszones vast te leggen om persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen van elke brandweerman of -vrouw, in functie van de interventie en van het risico dat deze interventie inhoudt. De gemeenten kunnen een subsidie krijgen van 75% van de prijs voor de aankoop van beschermingsmiddelen via de geglobaliseerde fondsen. De prezones kunnen hun federale dotatie ook gebruiken om ervoor te zorgen dat alle brandweerlieden uitgerust zijn.
Op donderdag 29 augustus 2013 zijn er op diverse Tv-zenders reportages uitgezonden over problemen met het CAD systeem van Astrid/Intergraph dat gebruikt wordt in sommige 100/112 centrales om de alarmering en de uitruk van hulpdiensten aan te sturen. Ook in de geschreven pers zijn een aantal artikelen over deze problematiek gepubliceerd.
Les résultats de l’analyse effectuée sur les intervenants seront communiqués prochainement
De ministeriële omzendbrief van 09.07.2013 werd gepubliceerd deze vrijdag 26 juli. Deze omzendbrief bepaalt de technische kenmerken van de bijzondere geluidstoestellen van de prioritaire voertuigen van de brandweerdiensten en van de civiele bescherming.

Paginas

Abonneren op Nieuws