Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 23 april 2017 tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones. New Download Brandweer Personnel / statuts du personnel des zones Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag.
Ministeriële omzendbrief van 1 december 2016 betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones. New 18/01/2017 18/01/2017 Download Brandweer Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 10 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming. New 10/03/2017 Download Brandweer Personnel / statuts du personnel des zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 20 oktober 2016 houdende de toekenning van de toelage aan de n.v. a.s.t.r.i.d. voor het cad overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2016. New 23/11/2016 23/11/2016 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Matériel / procédure radio - ASTRID Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 22 december 2016 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964... New 26/01/2017 26/01/2017 Download Civiele Bescherming, Brandweer Aide médicale urgente Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. New 24/11/2016 24/11/2016 Download Brandweer Personnel / statuts du personnel des zones Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 10 november 2016 betreffende educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden – prestatievergoeding. New 08/12/2016 08/12/2016 Download Brandweer Formation Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 12 augustus 2016 houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones. New 31/10/2016 31/10/2016 Download Brandweer Dispositions générales Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 oktober 2016 betreffende de evaluatie van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 24/11/2016 24/11/2016 Download Brandweer Personnel / statuts du personnel des zones Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accréditation Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accréditation Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de coördinatiecommissie van het belac accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accréditation Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur. New 24/05/2016 Download Brandweer Personnel / organisation Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 februari 2014 betreffende de astrid-indoorradiodekking in nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken. New 18/02/2014 Download Noodoproepcentrales Matériel / procédure radio - ASTRID Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 18/07/2016 Download Brandweer Aspects financiers / comptabilité des zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 20 mei 2016 betreffende de trimestriële melding van de begrotingsgegevens van de hulpverleningszones. New 02/06/2016 02/06/2016 Download Brandweer Aspects financiers / comptabilité des zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. 12/12/2014 Download Brandweer Aspects financiers / comptabilité des zones Koninklijk besluit
Beschrijving van de striping te plaatsen op de voertuigen van de civiele bescherming Update 09/05/2016 Download Civiele Bescherming Matériel / matériel minimum Nota
Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 van 12 april 2016 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) New 12/04/2016 12/04/2016 Download Noodoproepcentrales, Civiele Bescherming, Brandweer Aide médicale urgente Omzendbrief
Ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de Wet van 8 juli 1964 ... New 22/09/2015 23/12/2015 Download Noodoproepcentrales, Brandweer Aide médicale urgente Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 22 februari 2016 aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 03/03/2016 22/02/2016 Download Brandweer Formation Ministeriële omzendbrief
Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de ... New 09/02/2016 09/02/2016 Download Brandweer Dispositions générales Avis
Koninklijk besluit van 6 december 2015 tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten ... New 17/12/2015 17/12/2015 Download Brandweer Aspects financiers / financement des zones de secours Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones. New 11/12/2015 11/12/2015 Download Brandweer Organisation générale Ministerieel besluit

Paginas