Regelgeving

Verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven over civiele veiligheid.
Je kan hieronder filteren op categorie en/of thema en je kan alle kolommen sorteren. Je kan ook op zoek naar wetgeving via de zoekfunctie bovenaan deze pagina.

Date Titel publicatie B.S. Type Laatste codificatie Download
10/03/2017 Ministeriële omzendbrief van 10 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming. Ministeriële omzendbrief 10/03/2017 Downloaden document
02/02/2009 Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. 17/02/2009 Koninklijk besluit 16/02/2017 Downloaden document
22/12/2016 Ministerieel besluit van 22 december 2016 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964... 26/01/2017 Ministerieel besluit 26/01/2017 Downloaden document
15/05/2007 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 31/07/2007 Wet 18/12/2016 Downloaden document
10/11/2016 Ministeriële omzendbrief van 10 november 2016 betreffende educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden – prestatievergoeding. 08/12/2016 Ministeriële omzendbrief 08/12/2016 Downloaden document
19/04/2014 Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 01/10/2014 Koninklijk besluit 24/11/2016 Downloaden document
23/08/2014 Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. 22/10/2014 Koninklijk besluit 24/11/2016 Downloaden document
08/10/2016 Ministeriële omzendbrief van 8 oktober 2016 betreffende de evaluatie van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. 24/11/2016 Ministeriële omzendbrief 24/11/2016 Downloaden document
08/10/2016 Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 24/11/2016 Ministerieel besluit 24/11/2016 Downloaden document
20/10/2016 Koninklijk besluit van 20 oktober 2016 houdende de toekenning van de toelage aan de n.v. a.s.t.r.i.d. voor het cad overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2016. 23/11/2016 Koninklijk besluit 23/11/2016 Downloaden document

Civiele Veiligheid is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken