Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Geldelijk statuut

erratum B.S. 10/12/2014

Verslag aan de Koning

Geïntegreerde wijzigingen:

28.09.2021
Koninklijk besluit
26 pagina's