Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Fire brigade
Financial status

erratum B.S. 10/12/2014

Verslag aan de Koning

Geïntegreerde wijzigingen:

03.05.2019
Koninklijk besluit
25 pagina's