Koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa.

Brandweer
Ambulanciers
Personeel
Koninklijk besluit
7 pagina's