Koninklijk besluit van 25 juli 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de Astrid-veiligheidscommissie en tot precisering van de opdrachten daarvan.

Noodcentrale 112
Brandweer
Civiele Bescherming
Radiocommunicatie

Geïntegreerde wijzigingen :

  • K.B. van 15.12.2013 – Pbl. 04.02.2014
15.12.2013
Koninklijk besluit
3 pagina's