Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Brandweer
Ambulanciers
Administratief statuut

 

Geïntegreerde wijzigingen:

20.02.2018
Koninklijk besluit
16 pagina's