Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Civiele Bescherming
Brandweer
Algemene organisatie
27/11/2014
Koninklijk besluit
3 pagina's