Persberichten

Civiele Bescherming
Het Belgische B-FAST-team (Belgian First Aid & Support) neemt deel aan de Europese oefening “EU Richter” met zijn module Medium USAR (Urban Search And Rescue) van 22 tot 26 maart 2017. Deze oefening, die gefinancierd wordt door Frankrijk en de Europese Unie, maakt het mogelijk om de Europese en lokale actoren van de Civiele Veiligheid te trainen om samen het hoofd te bieden aan de gevolgen van een aardbeving en een tsunami van grote omvang. Meer dan 1000 deelnemers Volgens het scenario zal zich op dinsdag 21 maart 2017 een zware aardbeving met een magnitude van 8,5 voordoen in het...
Brandweer
Vorige week heeft het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) samen met de Nationale Politieacademie (ANPA) een pilootopleiding voor 12 brandweermannen en 2 officieren van Brandweer Brussel georganiseerd. Zij zullen het eerste “Casualty Extraction Team” (CET) van België worden. De inspiratie voor de oprichting van deze teams komt uit Londen en Frankrijk, waar er al gelijkaardige teams opgeleid zijn. Casualty Extraction Teams (CET) zullen ingezet worden tijdens aanslagen om op een veilige, maar snellere manier slachtoffers te evacueren en zo de overlevingskansen te vergroten. Het...
Noodcentrale 112
11 februari of “11/2” is de Europese 112-dag. Dit jaar staat de 112-dag in België in het teken van de “112 kidscampagne”. In deze campagne legt Binnenlandse Zaken aan kinderen van 6 tot 12 jaar uit hoe ze naar het noodnummer 112 moeten bellen. Kinepolis zal de 112 kidsfilm vanaf 8 februari gedurende een week voorafgaand aan alle familiefilms spelen. Tijdens de Europese 112-dag probeert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken elk jaar om in samenwerking met de European Emergency Number Association (EENA) het Europees noodnummer 112 meer bekendheid te geven. “Eén één twee” in Kinepolis...
Civiele Bescherming
Naar aanleiding van het onweer aan de Noordzee, worden verschillende kustgemeenten bedreigd door overstromingen. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft de Civiele Bescherming opgeroepen in versterking van de West-Vlaamse brandweerzones om een grote hoeveelheid zandzakken te produceren en om dijkverstevigingen te maken. De Civiele Bescherming heeft 12.000 zandzakken voorzien in de provincie West-Vlaanderen, voornamelijk voor Nieuwpoort en Oostende die het meeste risico lopen. Gisteren en vannacht hebben zij zandzakken geproduceerd om een zo groot mogelijke stock aan te leggen. De operationele...
Civiele Bescherming
Vrijdag 23 september 2016 om 8 uur vertrekken 27 agenten van de Civiele Bescherming in konvooi naar Noorwegen. Ze nemen deel aan een grootschalige internationale oefening die door Noorwegen georganiseerd wordt onder de koepel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Van 24 tot 29 september zullen zij hun reddingsmiddelen inzetten. Er zijn meer dan 70 landen, 300 experten en 30 internationale organisaties betrokken. Sørland, een voor het scenario verzonnen land, wordt getroffen door zware overstromingen en vraagt aan de Europese Unie bijstand van de Lidstaten om hieraan het hoofd te bieden...
Noodcentrale 112
Brandweer
De hulpverleningszones zoeken 608 vrijwillige brandweerlieden en de noodoproepcentrales 112 en 101 rekruteren calltakers in Brussel en in Luik. De feestelijkheden op 21 juli zijn een unieke gelegenheid om deze professionals van de hulpdiensten te ontmoeten en hen rechtstreeks vragen te stellen over hun beroep. In het « Veiligheidsdorp » van Binnenlandse Zaken op de Zavel kunnen personen die op zoek zijn naar een job ten dienste van andere mensen terecht in de tenten ‘112’ en ‘brandweer’. De noodoproepcentrales rekruteren calltakers in Brussel en in Luik Tot 16 augustus 2016 kunnen...
Brandweer
Op 13 juli 2016 heeft Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de nieuwe nationale rekruteringscampagne voor brandweervrijwilligers voorgesteld in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse. Met deze campagne wil hij aan de brandweerzones de hulpmiddelen aanreiken om meer mensen te bereiken die brandweervrijwilliger willen worden. Het idee achter de campagne? Er zit eigenlijk al een beetje brandweer in elk van ons. Minister Jan Jambon: “ Met deze moderne campagne willen we de vrijwillige brandweerman of vrouw in de schijnwerper zetten. De vrijwilliger...
Civiele Bescherming
Brussel, 09/05/2016 – Op verzoek van de autoriteiten zijn de vrijwilligers van de Civiele Bescherming in actie gekomen voor heel wat gespecialiseerde opdrachten de laatste weken. Versterking in de strafinstellingen, opsporing van vermiste personen of logistieke ondersteuning, ze waren er op alle fronten. De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen. Zij ondersteunt de hulpdiensten met zware middelen en gespecialiseerde teams. De Civiele Bescherming, dat zijn 450 beroepsmensen en 650 vrijwilligers die 24 uur op 24 beschikbaar zijn. De vrijwilligers krijgen...
Noodcentrale 112
Zesjarige jongen redt mama Op 6 April 2016 heeft de zesjarige Shayan samen met zijn mama tijdens een prijsuitreiking in Praag de ‘112-award voor Outstanding citizen’ in ontvangst mogen nemen. De dappere Shayan heeft vorig jaar het leven van zijn moeder gered door het noodnummer 112 te bellen, nadat zij bewusteloos gevallen was. De European Emergency Number Association (EENA) reikt deze 112-award jaarlijks uit aan een Europese burger die door een bijzondere noodoproep mensenlevens gered heeft. Vorig jaar, op 12/05/2015 trof Shayan zijn moeder thuis bewusteloos aan. Hij belde meteen het...
Civiele Bescherming
Internationale missies
Brussel, 09/03/2016 – De Civiele Bescherming neemt deel aan de grootschalige Europese oefening ‘Sequana’ die georganiseerd wordt door de Franse autoriteiten op 12 en 13 maart. In het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming roept Frankrijk de hulp in van haar buurlanden om de verwoestende overstromingen te bestrijden. België stuurt 26 specialisten, 12 voertuigen en 5 pompen met hoge capaciteit. Overstromingen vormen de voornaamste natuurlijke bedreiging voor het Île-de-France. Het is bijna zeker dat de Seine op een dag buiten haar oevers zal treden en zo miljoenen mensen...

Paginas

Abonneren op Persberichten