De brandweer en de noodoproepcentrales rekruteren

Noodcentrale 112
Brandweer
Rekrutering
Perscontact: 
Ophélie Boffa

De hulpverleningszones zoeken 608 vrijwillige brandweerlieden en de noodoproepcentrales 112 en 101 rekruteren calltakers in Brussel en in Luik. De feestelijkheden op 21 juli zijn een unieke gelegenheid om deze professionals van de hulpdiensten te ontmoeten en hen rechtstreeks vragen te stellen over hun beroep. In het « Veiligheidsdorp » van Binnenlandse Zaken op de Zavel kunnen personen die op zoek zijn naar een job ten dienste van andere mensen terecht in de tenten ‘112’ en ‘brandweer’.

De noodoproepcentrales rekruteren calltakers in Brussel en in Luik

Tot 16 augustus 2016 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een selectieprocedure voor Nederlandstalige calltakers die kennis hebben van Frans in Brussel, Franstalige calltakers die kennis hebben van Nederlands in Brussel, Franstalige calltakers die kennis hebben van Duits in Luik en Duitstalige calltakers die kennis hebben van Frans in Luik.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken organiseert elk jaar selectieprocedures voor nieuwe calltakers voor de noodoproepcentrales 112 (brandweer en dringende geneeskundige hulp) en 101 (politie). De calltaker beantwoordt de oproepen van burgers in nood en stelt hen gerust. Hij verzamelt de nodige informatie via een aantal vragen en geeft deze informatie vervolgens door via de computer aan de hulpdiensten op het terrein.
Raadpleeg regelmatig de website van Selor als je denkt dat het beroep van calltaker perfect bij jou past. Voor meer informatie over de 112, surf naar www.112.be.

De hulpverleningszones zoeken 608 vrijwillige brandweerlieden

De hulpverleningszones zoeken, dit jaar nog, minstens 410 vrijwillige brandweerlieden in Vlaanderen en 198 in Wallonië. Om te kunnen solliciteren in een hulpverleningszone moet je het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen. Dit attest werd ingevoerd op 1 januari 2015 in het kader van de brandweerhervorming om het basisniveau van alle brandweerlieden op het volledige Belgische grondgebied eenvormig te maken. Om het CAF te behalen, moet je de federale geschiktheidsproeven afleggen, die bestaan uit een reeks kennisvragen, een handvaardigheidstest en fysieke proeven. De verschillende brandweerscholen van België organiseren de federale geschiktheidsproeven het hele jaar door. De data van deze proeven staan vermeld op de website www.ikwordbrandweer.be.

Ontmoet de brandweerlieden en de calltakers op de Grote Zavel (tegenover de kerk) op 21 juli 2016 van 10u tot 18u.
 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be