Onweer aan de kust: Civiele Bescherming maakt 30.000 zandzakken

Civiele Bescherming
Interventie

Naar aanleiding van het onweer aan de Noordzee, worden verschillende kustgemeenten bedreigd door overstromingen. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft de Civiele Bescherming opgeroepen in versterking van de West-Vlaamse brandweerzones om een grote hoeveelheid zandzakken te produceren en om dijkverstevigingen te maken.

De Civiele Bescherming heeft 12.000 zandzakken voorzien in de provincie West-Vlaanderen, voornamelijk voor Nieuwpoort en Oostende die het meeste risico lopen. Gisteren en vannacht hebben zij zandzakken geproduceerd om een zo groot mogelijke stock aan te leggen. De operationele eenheid van Jabbeke zorgt voor de verdeling. Vandaag zal de Civiele Bescherming zandzakken blijven produceren en leveren om te beantwoorden aan de grote vraag.

De agenten van de Civiele Bescherming komen tussen om de mensen te helpen waar mogelijk. Hun belangrijkste taak is om dijken te dichten en om tussen te komen bij overstromingen of het risico op overstromingen. Als de situatie verergert, kunnen zij opgeroepen worden om zware pompwerken uit te voeren, om elektriciteit te voorzien of om te helpen de bevolking te evacueren.

Civiele Bescherming

De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar materieel en gespecialiseerde teams. De Civiele Bescherming telt 400 beroepsleden en 600 kernvrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn.
De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze komt tussenbeide op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, gouverneur, burgemeester, brandweer of politie.

www.civielebescherming.be


eva.burm@ibz.fgov.be