De Civiele Bescherming versterkt haar pompcapaciteiten voor grootschalige overstromingen

Civiele Bescherming
Materieel
Dankzij de financiële steun van de Europese Commissie heeft de Civiele Bescherming zich recentelijk kunnen uitrusten met een nieuwe pomp met zeer hoog debiet (51.000 liter/minuut). Deze wordt toegevoegd aan het bestaande materiaal van de HTD-cluster (Heavy Technical Deployment). De Civiele Bescherming beschikt nu over twee pompen van dit type en heeft dus aanzienlijk meer pompcapaciteiten om in te zetten bij grootschalige overstromingen.
pomp met zeer hoog debiet (51.000 liter/minuut)

De Civiele Bescherming beschikte al over een pomp met zeer hoog debiet (de Goliath) met een capaciteit van 66.000 liter/minuut.

Naast het feit dat de Civiele Bescherming door de aankoop van de nieuwe uitrusting (HFS FloodModule) de beschikbaarheid en capaciteit van haar pompwerkzaamheden met zeer hoog debiet kan versterken, heeft deze nieuwe pomp ook als voordeel dat het vervoer, de bediening en de stockage gebruiksvriendelijker is. De slangen van de nieuwe pomp zijn immers niet van metaal zoals bij veel andere pompen, maar vervaardigd uit een soepel materiaal dat veel minder zwaar is en dus minder lastig om mee te werken.

Enkele belangrijke voordelen van de nieuwe pomp zijn dat er minder vrachtwagens en operationele personeelsleden nodig zijn om de nieuwe uitrusting te plaatsen (twee vrachtwagens en vier personen) en dat de pomp gebruikt kan worden op meer diverse en niet noodzakelijk stabiele en vlakke terreinen. Dit betekent ook dat het terrein van de operaties niet meer vooraf moet worden geëvalueerd waardoor de pomp sneller ingezet kan worden.

Hoewel de nieuwe pomp uiteraard in België zal worden ingezet, kan de pomp ook worden gemobiliseerd voor een operatie in het buitenland met de HCP-module (High Capacity Pumping) van de Civiele Bescherming, die in mei 2017 officieel werd goedgekeurd door de Europese overheden.

 

Zie op Twitter