Flood Rescue Using Boats

De FRUB-module van de Belgische Civiele bescherming kan opsporings- en evacuatieoperaties voor personen en dieren in overstroomde gebieden uitvoeren en kan slachtoffers die geïsoleerd zijn geraakt bij grote overstromingen ook van levensnoodzakelijke goederen voorzien.

 

Om het hoofd te bieden aan de toename van de risico's die verbonden zijn met de klimaatsverandering, zoals grootschalige overstromingen, heeft de Civiele bescherming de afgelopen jaren een FRUB (Flood Rescue Using Boats)-module gecreëerd.  Deze module kan opsporings- en evacuatieoperaties voor personen en dieren in overstroomde gebieden uitvoeren en kan slachtoffers die geïsoleerd zijn geraakt bij grote overstromingen ook van levensnoodzakelijke goederen voorzien.

Zeer binnenkort zullen de Europese overheden de FRUB-module van de Civiele bescherming, die reeds aan meerdere grootschalige internationale oefeningen heeft deelgenomen (CASCADE 2019 in Portugal, vorig jaar, RIWATEREX in Spanje in 2018, TRIPLEX in Noorwegen in 2016…), volgens de internationale kwaliteitsnormen homologeren. De module zal officieel deel uitmaken van de Europese reserve voor civiele bescherming (European Civil Protection Pool, vroeger Voluntary Pool) van het Mechanisme voor civiele bescherming van de EU.

De FRUB-module bestaat uit een dertigtal specialisten die met name opgeleid werden om in stromend water te navigeren en te zwemmen, die uitgerust zijn met passende beschermingsuitrustingen (pak, helm...) en die over meerdere boten beschikken.  Hij kan, binnen een termijn van twaalf uur, voor een tiental dagen in het buitenland gemobiliseerd worden, over land (vrachtwagens van de Civiele bescherming), en dit binnen een straal van 1500 km.  Hij is autonoom, onder andere op het gebied van communicatie en onderhoud, en kan met gelijkaardige modules uit andere landen samenwerken.