De Belgische Civiele Bescherming test haar internationale reddingscapaciteiten bij overstromingen

Civiele Bescherming
Evenement

Van 21 tot 27 oktober zal de Civiele Bescherming deelnemen aan een grootschalige internationale oefening (RIWATEREX) in Spanje met een scenario die verspreide overstromingen in Madrid simuleert. Deze oefening is de gelegenheid om haar module "Flood Rescue Using Boats" (FRUB) voor te bereiden met het oog op de certificering ervan door de Europese overheden in 2019.

De module ‘FRUB’ maakt de uitvoering van opsporings- en reddingsoperaties met boten mogelijk in geval van zware overstromingen, evenals de bevoorrading van de overstroomde gebieden met levensnoodzakelijke producten. Om het hoofd te bieden aan de toename van de risico's door klimaatsverandering, heeft de Civiele Bescherming onlangs verschillende boten en beschermingsmiddelen gekocht. Een veertigtal operationele agenten heeft zich gespecialiseerd om deze module te vervoegen (basis inzake navigatie, zich leren verplaatsen in levend water, …). Ze hebben al deelgenomen aan andere internationale oefeningen, waaronder Triplex (Noorwegen, 2017) en Piemodex (Italië, 2018).

Wanneer de module FRUB gecertificeerd wordt, kan het in de toekomst deel uitmaken van de « Voluntary Pool » van het Europees Mechanisme voor civiele bescherming, een reserve van interventiemiddelen (teams en uitrustingen) die vrijwillig ter beschikking gesteld worden door de lidstaten en die op elk moment gemobiliseerd kunnen worden in het kader van een gezamenlijke Europese interventie.

Oefening RIWATEREX

Het doel van deze oefening is om op alle niveaus van de operaties (van de bevelvoeringsketen, over de verzameling en uitwisseling van informatie, tot de inzet van de interventiemiddelen op het terrein) de samenwerking tussen teams uit zes Europese landen (Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Roemenië en België) te testen.

Het Belgisch team bestaat uit 3 boten en 11 experts voor haar deel 'FRUB'. Op uitdrukkelijke vraag van Spanje, dat niet over deze capaciteit beschikt, stuurt de Civiele Bescherming ook een team « High Capacity Pumping », bestaande uit 2 pompeenheden met grote capaciteit en 7 personen.

Deze technische capaciteiten zullen samen werken met experts van Volksgezondheid en Defensie, in het kader van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team).

Met deze deelname aan RIWATEREX zet de Belgische Civiele Bescherming haar investering voort om adequate internationale hulp te bieden aan de getroffen landen.

Europees mechanisme voor civiele bescherming

Het Europees mechanisme voor civiele bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen die getroffen worden door grootschalige rampen hulp vragen. Het doel van dit mechanisme is om de interoperabiliteit van de middelen en de efficiëntie van de interventies van de civiele bescherming te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken, worden specifieke interventiemodules ingezet voor elk type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving, …) die aan kwaliteitsnormen voldoen. Ze garanderen een betere coördinatie op het terrein, een uniek contactpunt en een antwoord gebaseerd op de noden, en ze maken het mogelijk om een dubbele uitruk van middelen te vermijden. Elke module is autonoom, snel inzetbaar en samengesteld uit gespecialiseerd personeel.

 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be