Ministerieel besluit van 2 september 1996 houdende overdracht van de macht om in vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam van de civiele bescherming.

Brandweer
Civiele Bescherming
Opvordering

 

 

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 15.01.1997 - Pbl. 19.02.1997
  • M.B. van 25.04.2014 - Pbl. 06.11.2014

Opgeheven door M.B. van 06.09.2021

06.11.2014
Ministerieel besluit
1 pagina