Persberichten

Civiele Bescherming
De Civiele Bescherming zal een oplossing bieden voor de tekorten aan desinfecterende gel voor de handen voor de hulp- en overheidsdiensten. Op korte termijn zal ze de eerste hulpdiensten (de brandweer, de politie, de noodcentrales en de Civiele Bescherming zelf) voorzien en vervolgens tot 15.000 liter per dag kunnen leveren. Een deel van de productie is ook voorzien voor andere hulp- en overheidsdiensten die er het meeste nood aan hebben. Als initiatiefnemer zal de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Brasschaat in samenwerking met een aantal bedrijven de productie begeleiden...
Civiele Bescherming
Op 23 maart is de Civiele Bescherming op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) op de luchthaven van Luik opnieuw een operatie begonnen om 6.000.000 chirurgische mondmaskers en 147.000 FFP-mondmaskers te vervoeren. De mondmaskers zijn afkomstig van China. Tien vrachtwagens van de Civiele Bescherming vervoeren de 6.000.000 chirurgische mondmaskers en 147.000 FFP-mondmaskers naar het militair complex te Peutie. De Civiele Bescherming had afgelopen weekend op verschillende tijdstippen ook al 253.000 FFP-mondmaskers naar Peutie vervoerd. De...
Civiele Bescherming
De Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem heeft donderdag 19 maart een bevel tot opvordering ondertekend ten aanzien van een firma in Luik. De opvordering had betrekking tot een voorraad reagentia om infecties met het coronavirus te detecteren. De civiele bescherming kreeg de opdracht om het bevel tot opvordering aan de firma te betekenen en de voorraad te verzegelen. De diensten van de federale politie hadden de taak om de operationele diensten van de civiele bescherming bij te staan. Op dit moment bestaat de kans dat de tests die nodig zijn om COVID-19 op te sporen, in...
Civiele Bescherming
Deze nacht is de Civiele Bescherming op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) op de luchthaven van Luik een operatie begonnen om 5.000.000 mondmaskers te vervoeren. De mondmaskers zijn afkomstig van China. Zes vrachtwagens van de Civiele Bescherming zijn opgeladen om de mondmaskers te vervoeren naar het militair complex te Peutie, waar ze in verschillende loten herverpakt worden volgens een verdelingsplan en quota bepaald door de FOD VVVL. De hulpverleningszones halen de loten op en verspreiden deze rechtstreeks op lokaal niveau naar onder...
Brandweer
Brussel, 12/02/2020 - De federale commissie belast met de evaluatie van de brand van 11 augustus 2019 in Beringen, waarbij de twee brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders om het leven kwamen en eén brandweerman Arno Barzan zwaar gewond werd, heeft haar conclusies meegedeeld. Deskundigen hebben aanbevelingen geformuleerd om de bestaande interventieprocedures en opleidingen te optimaliseren om te voorkomen dat een dergelijke tragedie zich opnieuw zou voordoen. In goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de brandweer zijn de families van de slachtoffers, de brandweerlieden van...
Noodcentrale 112
Brandweer
Brussel, 10-02-2020 – Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies heeft dit weekend 50.185 oproepen geregistreerd. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd van zaterdag 8/02/2020 om 19:00 om te vermijden dat mensen wiens leven in gevaar is niet nodeloos moeten wachten wanneer ze het noodnummer 112 bellen. De FOD Binnenlandse Zaken vraagt mensen om 1722 te bellen voor niet-dringende brandweeroproepen en om 112 enkel te bellen als er mogelijk een leven in gevaar is. Pieter De Cem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid: “ Het nummer...
Noodcentrale 112
BRUSSEL, 10/02/2020 – Morgen op 11 februari, op de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken. Eén keuzemenu voor de twee noodnummers Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met een operator van de...
Brandweer
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) doet een beroep op deskundigen om een technische evaluatie uit te voeren van de brand in Beringen op 11 augustus 2019, waarbij twee brandweermannen zijn overleden, één zwaar gewond raakte en meerdere licht gewond raakten. Met deze evaluatie wordt nagegaan of de procedures en de opleiding van de brandweerlieden moeten worden aangepast om de veiligheid van het interventiepersoneel te verbeteren. Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid: " Ik ben de grootste pleitbezorger van slagkrachtige brandweerdiensten. Visie...
Noodcentrale 112
Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Brussel, 17/07/2019 – De Civiele Bescherming werft aan om haar operationele capaciteiten te versterken. De hulpverleningszones stellen de evolutie van hun interventiemiddelen voor. Dankzij de app 112 BE is het gemakkelijk om een hulpdienst te contacteren en om de locatie van je oproep precies te bepalen. De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. De noodcentrales 112 beheren als eerste schakel in de hulpverleningsketen de noodoproepen 112. De brandweer is vervolgens belast met de dringende hulp op lokaal niveau en de Civiele Bescherming intervenieert met haar experts...
Civiele Bescherming
De Civiele Bescherming lanceert een campagne op sociale media om 41 nieuwe professionele sappeurs aan te werven voor haar eenheden in Crisnée en Brasschaat. Iedereen die een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) heeft kan tot 31 juli 2019 via Selor solliciteren . De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. Alleen de hulpdiensten en de overheden kunnen de Civiele Bescherming rechtstreeks...

Paginas

Abonneren op Persberichten