Overstromingen: de Civiele Bescherming op het terrein

Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
steven.vermeulen@ibz.fgov.be

 

Om de strijd aan te binden tegen de overstromingen die het gevolg zijn van de hevige regenval van de laatste dagen in verschillende regio's van het land, komt de Civiele Bescherming tussenbeide met haar pompmiddelen, een FRUB-team (Flood Rescue Using Boats) en voor de versterking van de dijken.

Naar aanleiding van de overstromingen als gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen is de provinciale noodplanningsfase in verschillende provincies in werking getreden. De Civiele Bescherming neemt deel aan de vergaderingen van de provinciale crisiscellen om de interventie van de hulpdiensten zo goedmogelijk te organiseren.

De twee eenheden van de Civiele Bescherming (Crisnée & Brasschaat) hebben hun operationeel personeel gemobiliseerd en vrijwilligers opgeroepen als versterking om op verschillende plaatsen in het landbijstand te verlenen.

Er zijn verschillende interventies aan de gang ter ondersteuning van de hulpverleningszones. Op het terrein is er een team met modderpompen (Mol), een team om een dijk te dichten (Chaudfontaine), een team om zandzakken te vullen (Hasselt) en een FRUB-team (Flood Rescue Using Boats) om mensen in overstroomde gebieden te redden (Theux), met agenten uit Crisnée en Brasschaat. Duikers uit Brasschaat zijn ook aanwezig in Theux.

De Civiele Bescherming blijft waakzaam en staat paraat om zo nodig met andere middelen in te grijpen.

 

Steven Vermeulen