Civiele Bescherming levert ook logistieke ondersteuning voor het nieuwe onthaalcentrum in Molenbeek

Civiele Bescherming
Interventie
In het kader van het onthaal en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, blijft de Civiele Bescherming verder logistieke ondersteuning leveren door het voorzien van sanitaire hulpmiddelen, het plaatsen van nadars en pictogrammen en het transport.
Centrum Molenbeek

Verder stelt de Civiele Bescherming ook personeel ter beschikking voor het uitvoeren van deze logistieke taken.
(Lees ook het persbericht "Oekraïne-crisis: Civiele Bescherming maakt de opstart registratiecentrum mee mogelijk en levert logistieke hulp")

 

De Civiele Bescherming richt ook 250 nieuwe opvangplaatsen op in het centrum, dat binnenkort haar deuren opent in Molenbeek.  125 stapelbedden en 250 matrassen werden vanuit het depot van het Rode Kruis in Ans naar het centrum van Fedasil in Molenbeek gebracht.

Als ondersteunende dienst wil de Civiele Bescherming de nadruk leggen op de goede samenwerking met andere diensten (Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, Rode Kruis, Crisiscentrum...).  Ook de komende weken zal zij beschikbaar blijven om bijkomende taken voor haar rekening te nemen om deze crisis zo goed mogelijk mee op te vangen.