Oekraïne-crisis: Civiele Bescherming maakt de opstart registratiecentrum mee mogelijk en levert logistieke hulp

Aanmeldcentrum Heysel
Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Steven Vermeulen

 

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een ongeziene stroom van oorlogsvluchtelingen in heel Europa.  Ook in België staan er dagelijks honderden Oekraïners te wachten om geregistreerd te worden.  Het aanmeldcentrum in Bordet bleek veel te klein en daarom werd er gezocht naar een nieuwe locatie op de Heizel.  Net zoals de Civiele Bescherming dit al deed voor het inrichten van vaccinatiecentra, heeft ze hulp geleverd bij de verdere afwerking van de infrastructuur en bij de opstart van het registratiecentrum.

Niet alleen stond de Civiele Bescherming in voor het transport van materieel van Bordet naar de de Heizel, maar waren er ook tien personen aanwezig om te helpen bij de opstelling in de Heizel. Verschillende partners (Dienst Vreemdelingenzaken, Crisiscentrum, Fedasil, Rode Kruis, B-Fast, enz.) deden ondertussen al een beroep op hun diensten.  Zo was de Civiele Bescherming ook in de weer met het leveren van veldbedden, matrassen, enz.  Ze plaatsen verder ook Heras-hekken en monteerden tafels en zorgden bovenal voor het transport van deze goederen naar de juiste locatie.

Dit deden ze niet enkel ten behoeve van het binnenland, maar ze hielpen ook bij het opsturen van hulpgoederen naar Oekraïne, Slovakije en Moldavië.  Dit dezen ze binnen het kader van B-Fast noodhulp, waarbij ze hielpen bij het klaarzetten en laden van hulpgoederen. B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur van de Belgische overheid die noodhulp verleent bij rampen in het buitenland op eigen verzoek op voorwaarde dat er geen gewapend conflict plaatsvindt, als het getroffen land niet meer in staat is zelf een degelijke hulpverlening te organiseren.

Er waren heel wat goederen die werden geleverd bestemd voor Oekraïne, Slovakije, Moldavië en Polen (onder andere generatoren, FFP2-maskers, medicijnen narcotica, melkpoeder, tenten, …).  Van bij het begin van deze crisis was de Civiele Bescherming betrokken bij allerlei acties.  Ook in de volgende periode zal zij haar partners ten volle ondersteunen.  Door samenwerking probeert de Civiele Bescherming het leed van betrokken personen te verlichten en tegelijkertijd deze crisis beheersbaar te houden.

 

steven.vermeulen@ibz.fgov.be