Werkgroep GRIMP test reddingstechnieken

Civiele Bescherming
Brandweer
Opleiding
Van maandag 16 tot en met donderdag 19 april vindt een GRIMP (Groep voor redding en interventie op moeilijke plaatsen) oefensessie plaats in Aywaille.

De oefensessie is georganiseerd door de werkgroep GRIMP van het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Tijdens de oefening zullen zij, samen met enkele  specialisten van GRIMP- en RED-teams, verschillende reddingsmethodes en -technieken uitproberen en met elkaar vergelijken. De bedoeling is om een uniforme opleiding uit te werken specifiek gericht op GRIMP-interventies door brandweer en Civiele Bescherming.

Tot nu toe bestaat er in België geen uniforme opleiding voor reddingen op hoogte. “Op dit moment heeft iedereen een andere achtergrond. Iedereen gebruikt zijn eigen technieken en dat is niet altijd eenvoudig. Zo kan een USAR (Urban Search and Rescue) team zijn samengesteld met leden uit verschillende provincies die elk een verschillende opleiding hebben gekregen.”, zegt Maurice Levaux van de brandweer van Aywaille en voortrekker van de werkgroep. Die werkgroep is samengesteld met specialisten van op het terrein  en werkt de nieuwe uniforme opleiding uit. “Dat mensen verschillende technieken beheersen is zeker een voordeel maar het is ook erg belangrijk dat iedereen eenzelfde basiskennis heeft.”, aldus Maurice.

Tijdens de oefening zullen zij drie verschillende reddingsmethodes met elkaar vergelijken: 

  • de methode IRATA die de privésector gebruikt en die voornamelijk gericht is op de industriële sector,
  • de methode die Alpi Secours gebruikt en die gericht is op de sportsector,
  • de methode GRIMP die in Frankrijk wordt aangeleerd aan de hulpdiensten.

De vierdaagse oefening laat toe om in de praktijk een aantal zaken af te toetsen die in voorafgaande theoretische discussies aan bod zijn gekomen. De bedoeling is om de verschillende werkwijzen en methodes te vergelijken die bestaan op het gebied van reddingen op hoogte. Zo kunnen we een lijst opstellen van best practices.”, zegt Maurice.

Mensen van ondermeer de brandweerkorpsen van Gent, Antwerpen, Charleroi, Luik, Verviers en Zaventem werken mee. Zij beheersen de verschillende methodes en zullen heel praktische zaken vergelijken en beoordelen zoals bijvoorbeeld het gebruik van een of meerdere koorden tijdens oefeningen in reële omstandigheden. Op basis van de resultaten van de oefening zal de werkgroep verder werken aan de ontwikkeling van een uniforme opleiding.