Erwin Hertens is nieuwe directeur 112

Noodcentrale 112
Ons personeel
Vanaf, 2 juli 2012, neemt Erwin Hertens de functie van directeur voor het project 112 op. Hij zal het aanspreekpunt zijn voor het projectteam 112: zowel voor de mensen die werken rond de migraties van de noodcentrales als de mensen die het personeel en de federalisering van het stadspersoneel opvolgen.

Het projectteam 112 maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, onder leiding van Directeur-Generaal Jérôme Glorie. Hij zal het project 112 samen met Erwin Hertens van nabij blijven opvolgen.

Erwin Hertens: “Ik kijk ernaar uit om me de komende maanden in te werken in het project 112. In eerste instantie wil ik met alle spelers in het project kennismaken. Dan heb ik het niet alleen over de mensen van het projectteam in Brussel en de partners van Volksgezondheid en de geïntegreerde politie, maar ook over de mensen op het terrein. Daarom ga ik deze zomer een aantal noodcentrales bezoeken. Deze bezoeken plan ik overdag, maar ook ’s nachts en in het weekend. Alleen op die manier kan ik te weten komen wat er op het terrein echt gebeurt en onder welke omstandigheden er moet gewerkt worden. Het is immers onmogelijk om goede beslissingen te nemen in een project als je het terrein en de mensen die er werken onvoldoende kent.”

Erwin Hertens werkt al 21 jaar voor Binnenlandse Zaken en heeft gedurende die tijd meegewerkt aan een hele reeks van geslaagde projecten. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegewerkt aan de eerste informatiseringsgolf van de politie (het Politie Informatica Project) en heeft hij de organisatie van de Europese en regionale verkiezingen in 2009 en de federale verkiezingen in 2010 op zich genomen. Bovendien heeft hij de ontwikkeling van een nieuw elektronische stemsysteem geleid. Het nieuwe stemsysteem zal trouwens bij de verkiezingen eind dit jaar in 151 Vlaamse gemeenten en twee Brusselse gemeenten ingezet worden.

Mijn interesse voor het project 112 is gegroeid vanuit de uitdagingen waarmee ik geconfronteerd ben bij de ontwikkeling van het nieuwe elektronische stemsysteem. De uiteindelijke doelstelling van het project 112 is dat de burger zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt, maar het project gaat veel verder dan dat. Er is het logistieke aspect waarbij we op zoek moeten naar geschikte locaties en het technische aspect waarbij we een informaticatoepassing moeten optimaliseren voor het aannemen van en de dispatching van noodoproepen. Maar het gaat ook, en niet in het minst, om het personeel en het samenbrengen van verschillende culturen in één noodcentrale, het zoeken en vrijmaken van budgetten en het samenwerken met verschillende partners zoals de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de geïntegreerde politie. Het is die complexiteit die me heel erg aanspreekt.” verklaart Erwin Hertens enthousiast.

Curriculum Vitae: in ‘t kort

 • 1980-1985: opleiding recht, afgestudeerd in 1985
 • 1985-1986: Verplichte legerdienst
 • 1986-1989: advocaat aan de balie (eerst Mechelen en nadien Brussel)
 • 1989-1990: Ministerie van verkeerswezen
 • 1991-… : Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • 1991-2000: Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie
  • 2000-2008: Federale diensten van de gouverneur van Vlaams-Brabant
  • 2008-2012: Algemene Directie Instellingen en Bevolking