Een nieuw jaar, een nieuwe directeur-generaal!

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Ons personeel
Vandaag 6 januari 2012 publiceert het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit dat Jérôme Glorie benoemt tot nieuwe directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Jérôme Glorie heeft de voorbije twee jaar, samen met Jaak Raes, de functie van directeur-generaal ad interim van onze directie op zich genomen.

Vanaf januari 2012 zal ik me ten volle kunnen inzetten voor alle personeelsleden en voor de zeer belangrijke projecten van onze algemene directie”, zegt Jérôme Glorie. “Ik verheug me erop om me nog meer in de boeiende materie van de civiele veiligheid te verdiepen en wil samen met u deze nieuwe uitdaging aangaan. Gedurende de (lange) interimperiode heb ik hier de mensen leren kennen en ik apprecieer hun inzet en professionalisme.

Maar eerst richt ik een zeer hartelijk dankwoord tot Jaak Raes die tot eind vorig jaar het beleid van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming op zich heeft genomen en dit bovenop zijn zware functie van directeur-generaal van het Crisiscentrum.”

Er wacht ons veel werk maar het gaat om maatschappelijk relevante uitdagingen die stuk voor stuk belangrijk zijn voor de burgers: de hervorming van de civiele veiligheid, civiele bescherming inbegrepen, en het ambitieuze project 112 dat we tot een goed einde willen brengen. Samen zullen we daarin slagen!” besluit Jérôme Glorie, onze nieuwe directeur-generaal van de Civiele Veiligheid.

Specialist in veiligheidsdossiers

Jérôme Glorie is 57. Hij heeft een diploma Rechten en een diploma Criminologie aan de Université catholique de Louvain behaald. Na enkele jaren aan de balie in Brussel is hij in 1983 aan de slag gegaan op het kabinet van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. In 1986 is hij zijn loopbaan als ambtenaar bij Binnenlandse Zaken begonnen.

Daarna heeft Jérôme Glorie enkele jaren als adviseur gewerkt op het kabinet van de minister van Justitie en in 1995 als adjunct-kabinetschef van de Eerste Minister en altijd heeft hij zich gespecialiseerd in veiligheidsdossiers. In ‘97-‘98, heeft hij, samen met Gouverneur Lode DeWitte, Laura Szabo, Jaak Raes en vijf andere specialisten de geïntegreerde politie gestructureerd en op twee niveaus voorbereid en begeleid.

In 1999 is Jérôme Glorie directeur van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering waar hij kennis maakt met de wereld van de noodplanning en de coördinatie tussen civiele en politionele veiligheid. Vanaf 2003 tot eind 2011 jaar is hij directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en preventie. Hij is ook lid van de raad van beheer bij de Stichting Child Focus.