Brandweermaterieel

De Civiele Bescherming en de hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Hier vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Naar aanleiding van een bestelling , hieronder de documenten die nodig zijn voor de opvolging van de uitvoering van een opdracht:

Instructies technische keuring bij overname voertuigen

Dit document bevat instructies van de FOD Mobiliteit aan de erkende instellingen voor autokeuring wanneer de voertuigen van een firma worden overgenomen door een andere firma. Deze instructies waren van toepassing bij de overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar de hulpverleningszones.

Bij de overname van voertuigen door een andere firma moet voor elk voertuig een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd en moet het voertuig opnieuw worden ingeschreven. Het nieuwe keuringsbewijs vermeldt het nieuwe kentekennummer maar behoudt de vervaldatum van het bestaande keuringsbewijs om te vermijden dat een groot aantal voertuigen in een beperkte tijdspanne ter keuring zouden worden aangeboden.

 

Code Titel Geldigheidsduur Prijs BTWI Download Serienummer Status
11310 Industriële autopomp 12.03.2014 436.810,00 € Fiche technique II/MAT/A26-236-08
28200 Telescooplader 25.06.2014 106.480,00 € Fiche technique II/MAT/A29-237-08
25000 Rupsgraafmachine 17.06.2016 208.120 € Fiche technique II/MAT/A27-266-10
36110 Commandowagen 4 x 2 06.08.2016 Vanaf 67.009,80 € Fiche technique II/MAT/A26-280-11 Update
36210 Commandowagen 4 x 4 06.08.2016 Vanaf 70.063,84 € Fiche technique II/MAT/A26-280-11
37940 - 37942 Materieel container (dubbele klapdeur of kanteldeur) - 2013-2017 02.04.2017 28.785,90 € (lot 1) 29.826,50 € (lot 2) Fiche technique II/MAT/A27-296-12
62000 Verlichtinsmaterieel 15.09.2014 4.083,62€ Fiche technique II/MAT/A29-255-09 Update
41410 Motorpomp MP 10-1500 23.01.2018 11.199,76 € Fiche technique I/MAT/A27-293-12 Update
41210 Motorpomp MP 6-500 31.12.2017 5.866,81 € Fiche technique II/MAT/A27-292-12 Update
66110 Draagbare dompelpomp DPI 400 27.08.2017 1 452,74 € Fiche technique I/MAT/A27-294-12 Update
51600 Persslangen ø 45 mm voor bundeltoepassing (slangenbundels) 01.08.2016 variabel Fiche technique II/MAT/A26-267-10 Update
82400 Bivakmuts ter bescherming tegen vuur voor de brandweerlieden 18.03.2016 28,44 € Fiche technique II/MAT/A12-268-10
81150 Veiligheidshelm - F2 23.05.2015 219,01 € Fiche technique II/MAT/A12-260-09
CB Veiligheidsschoenen 27.06.2016 Post 1: 91,41 € - Post 2: 96,13 € Fiche technique II/MAT/A12-270-10 posten 1 et 2
45300 - 45400 Hogedrukademluchtcompressoren 17.06.2014 Kleine: 17.074,55 € - Grote: 22.601,83 € Fiche technique II/MAT/A12-242-08
82610 Foto-ionisatie detector - PID 04.11.2015 4867,8 € Fiche technique II/MAT/A11-265-10 Update
82620 Gaslekzoeker 25.02.2017 786,50 € Fiche technique II/MAT/A11-300-12
83100 Radioactiviteitsdetectoren en accessoires 30.06.2014 3.738 € Fiche technique II/MAT/A12-243-08
83200 Dosimeters en afleeseenheid 03.03.2014 Post 1: 511,81 € - Post 2: 5.765,00 € Fiche technique II/MAT/A12-220-08
82300 Ademhalingsfilter voor radioactieve deeltjes en jodium 12.05.2018 14,91 € Fiche technique II/MAT/A11-319-13 Update
81800 Beschermende handschoenen voor brandweerlieden 15.10.2017 88,84 € Fiche technique II/MAT/A12-273-11 Update
81850 Beschermende handschoenen voor zware werkzaamheden 25.01.2015 19,36 € Fiche technique II/MAT/A12-251-09 – Perceel 3
81870 Technische handschoenen 25.02.2018 36,98 € (eind maart 2015) Fiche technique II/MAT/A12-283-11 Update
81900 Veiligheidsbril 01.06.2015 12,14 € Fiche technique II/MAT/A11-59-09
81910 Stofmaskers FFP3 03.11.2014 5,20 € Fiche technique II/MAT/A11-257-09

Paginas