Brandweermaterieel

De Civiele Bescherming en de hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Hier vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Naar aanleiding van een bestelling , hieronder de documenten die nodig zijn voor de opvolging van de uitvoering van een opdracht:

Instructies technische keuring bij overname voertuigen

Dit document bevat instructies van de FOD Mobiliteit aan de erkende instellingen voor autokeuring wanneer de voertuigen van een firma worden overgenomen door een andere firma. Deze instructies waren van toepassing bij de overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar de hulpverleningszones.

Bij de overname van voertuigen door een andere firma moet voor elk voertuig een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd en moet het voertuig opnieuw worden ingeschreven. Het nieuwe keuringsbewijs vermeldt het nieuwe kentekennummer maar behoudt de vervaldatum van het bestaande keuringsbewijs om te vermijden dat een groot aantal voertuigen in een beperkte tijdspanne ter keuring zouden worden aangeboden.

 

Code Titel Geldigheidsduur Prijs BTWI Download Serienummer Status
Onderhoud foto-ionisatiedetector - PID 01.10.2019 107,10 € Fiche technique II/MAT/A42-342-15 New
84230 Gaspak met extern ademhalingstoestel : risicoanalyse 19.07.2016 - Fiche technique
81910 Stofmaskers : risicoanalyse 03.11.2014 - Fiche technique
81900 Veiligheidsbrillen : risicoanalyse 01.06.2015 - Fiche technique
81150 Veiligheidshelmen : risicoanalyse 23.05.2015 - Fiche technique
PC Veiligheidsschoenen : risicoanalyse 27.06.2016 - Fiche technique
82400 Vlamvertragende bivakmuts : risicoanalyse 18.03.2016 - Fiche technique
81870 Technische handschoenen voor brandweerlieden : risicoanalyse 25.02.2018 - Fiche technique
81800 brandweerhandschoenen : risiscoanalyse 15.10.2015 - Fiche technique
81500 Interventielaarzen type « rangers » : risicoanalyse 11.07.2017 - Fiche technique
PC Bescherming van de handen : risicoanalyse 07.12.2012 - Fiche technique
Onderhoud voor omschakelventielen voor gas- en oefenpakken 18.07.2017 67,16 € Fiche technique II/MAT/A41-307-12 Update
Onderhoud gasdetectietoestellen Oldham 26.08.2016 241,59 € +89,70 €/uur: werkuren Fiche technique II/MAT/A41-275-11
Onderhoud gasdetectietoestellen Dräger 14.01.2017 142,78 € + 91,96 €/uur:werkuren Fiche technique II/MAT/A41-304-12
Onderhoud gasdetectietoestellen 23.04.2014 121,36 € + 82,52 €/uur: werkuren Fiche technique II/MAT/A12-241-08
Onderhoud van de ontspanner voor ademhalingstoestellen 30.09.2019 274,67€ Fiche technique II/MAT/A42-340-15 New
Onderhoud gaslekzoeker 25.02.2017 127,05 € Fiche technique II/MAT/A11-300-12
Onderhoud : Hogedrukademluchtcompressoren 21.03.2018 variabel Fiche technique II/MAT/A41-327-13 Update
CB Dispersanten, detergenten voor het reinigen van bevuilde oppervlakken met plantaardige oliën en dierlijke vetten - perceel 2 27.03.2013 variabel Fiche technique II/MAT/A74-209-07 perceel 2
CB Zomerpolo civiele bescherming 12.02.2013 10,65 € Fiche technique II/MAT/A18-213-07
CB Werkoverall civiele bescherming 22.11.2012 35,82 € Fiche technique II/MAT/A18-212-07
CB Herbruikbare vloeistofdichte chemiepakken (SPLASCH) 14.01.2013 965,58 € Fiche technique II/MAT/A14-227-07
CB Beschermkledij tegen vaste deeltjes (type 5) – éénmalig gebruik 29.07.2017 13,92 € Fiche technique II/MAT/A11-313-12 Update
CB Beschermkledij tegen radioactieve besmetting 05.02.2013 70,18 € Fiche technique II/ II/MAT/A14-221-07
CB Volgelaatmaskers en filters 16.07.2013 84,70 € Fiche technique II/MAT/A14-228-07

Paginas