Brandweermaterieel

De Civiele Bescherming en de hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Hier vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Naar aanleiding van een bestelling , hieronder de documenten die nodig zijn voor de opvolging van de uitvoering van een opdracht:

Instructies technische keuring bij overname voertuigen

Dit document bevat instructies van de FOD Mobiliteit aan de erkende instellingen voor autokeuring wanneer de voertuigen van een firma worden overgenomen door een andere firma. Deze instructies waren van toepassing bij de overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar de hulpverleningszones.

Bij de overname van voertuigen door een andere firma moet voor elk voertuig een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd en moet het voertuig opnieuw worden ingeschreven. Het nieuwe keuringsbewijs vermeldt het nieuwe kentekennummer maar behoudt de vervaldatum van het bestaande keuringsbewijs om te vermijden dat een groot aantal voertuigen in een beperkte tijdspanne ter keuring zouden worden aangeboden.

 

Code Titel Geldigheidsduur Prijs BTWI Download Serienummer Statusaflopend sorteren
84230 Gaspak met extern ademhalingstoestel : risicoanalyse 19.07.2016 - Fiche technique
43101 Overdrukventilatoren lot 2 (elektrische motor) 06.02.2013 1899.70€ Fiche technique II/MAT/A27-223-07
82800 Thermische camera 17.09.2017 7.148,68€ Fiche technique II/MAT/A69-290-11
CB Vestiairekast 28.11.2013 793,81 € Fiche technique II/MAT/A21-245-08
CB Draagbaar meettoestel voor de identificatie van onbekende vloeistoffen en poeders 24.12.2011 66.102,30 € + opties Fiche technique VI/MAT/A24-184-06
37940 - 37942 Materieel container (dubbele klapdeur of kanteldeur) - 2013-2017 02.04.2017 28.785,90 € (lot 1) 29.826,50 € (lot 2) Fiche technique II/MAT/A27-296-12
CB Transporttas 12.10.2016 51,85 € Fiche technique II/MAT/A12-282-11
CB Beschermende handschoenen tegen koolwaterstoffen en chemische producten 07.12.2012 4,84 € Fiche technique II/MAT/A12-251-09 - perceel 1
78400 Absorberend product 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-286-11
36210 Commandowagen 4 x 4 06.08.2016 Vanaf 70.063,84 € Fiche technique II/MAT/A26-280-11
CB Volgelaatmaskers en filters 16.07.2013 84,70 € Fiche technique II/MAT/A14-228-07
77000 Schuimconcentraat Klasse B - fluorvrij 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-274-11 – Perceel 3
CB Beschermkledij tegen radioactieve besmetting 05.02.2013 70,18 € Fiche technique II/ II/MAT/A14-221-07
77000 Schuimconcentraat Klasse B 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-274-11 – Perceel 2
25000 Rupsgraafmachine 17.06.2016 208.120 € Fiche technique II/MAT/A27-266-10
77000 Schuimconcentraat Klasse A 20.02.2017 variabel Fiche technique II/MAT/A11-274-11 – Perceel 1
28200 Telescooplader 25.06.2014 106.480,00 € Fiche technique II/MAT/A29-237-08
CB Herbruikbare vloeistofdichte chemiepakken (SPLASCH) 14.01.2013 965,58 € Fiche technique II/MAT/A14-227-07
CB Werkoverall civiele bescherming 22.11.2012 35,82 € Fiche technique II/MAT/A18-212-07
CB Zomerpolo civiele bescherming 12.02.2013 10,65 € Fiche technique II/MAT/A18-213-07
11310 Industriële autopomp 12.03.2014 436.810,00 € Fiche technique II/MAT/A26-236-08
CB Dispersanten, detergenten voor het reinigen van bevuilde oppervlakken met plantaardige oliën en dierlijke vetten - perceel 2 27.03.2013 variabel Fiche technique II/MAT/A74-209-07 perceel 2
81910 Stofmaskers FFP3 03.11.2014 5,20 € Fiche technique II/MAT/A11-257-09
81900 Veiligheidsbril 01.06.2015 12,14 € Fiche technique II/MAT/A11-59-09
14120 Bosbrandtankwagen (2000L) alle terreinen (4X4) 06.01.2016 303.291,34 € Fiche technique II/MAT/A21-214-07

Paginas