Belgische handleiding voor brandweerregulatie: 2de editie

Centrale d'urgence 112
000 : Connaissances générales

De « Belgische handleiding voor brandweerregulatie » is bestemd voor de operatoren van de Noodcentrales 112. Het doel ervan is dubbel: een pedagogisch instrument om de nieuwe operatoren op te leiden en een dagelijks geheugensteuntje voor het beheer van de brandweeroproepen.

Concreet inventariseert de handleiding de gebeurtenistypes die overeenkomen met de situatie op het terrein. Het laat de operator toe om de oproeper te bevragen en op afstand te adviseren in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten: wat gaat er schuil achter elke gebeurtenis, hoe moet je dit interpreteren, wat zijn de beste aanbevelingen. Dit instrument zal nooit de expertise en het menselijk gezond verstand vervangen, maar biedt een leidraad om brandweeroproepen naar de Noodcentrales 112 zo goed mogelijk te behandelen.

Behalve deze basistoelichting, kunnen de operatoren ook de eerste veiligheidsinstructies die ze moeten geven aan de oproepers terugvinden. In de bijlage van de handleiding staat bovendien een interessant lexicon met eerder technische brandweerbegrippen.

De Belgische handleiding voor brandweerregulatie moet gelijk met de gebeurtenistypelijst evolueren en kan dus geactualiseerd worden. Aarzel niet om uw opmerkingen per e-mail te sturen naar Koen Van Schuerbeeck.

 

 

Download BELGISCHE HANDLEIDING VOOR BRANDWEERREGULATIE | Interactieve versie 2.1 - 05/2022

 

Author: 
FOD Binnenlandse Zaken - Directie 112
Datum publicatie: 
01.05.2020
Aantal pagina's: 
126