Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp.

Brandweer
DBDMH

Geïntegreerde wijzigingen:

  • Ord. van 13.04.1995 - Pbl. 23.06.1995
  • Ord. van 12.03.1998 - Pbl. 28.04.1998
  • Ord. van 04.03.1999 - Pbl. 11.05.1999
  • Ord. van 09.07.2015 - Pbl. 20.07.2015
    20.07.2015
    Ordonnantie
    3 pagina's