Ministeriële omzendbrief van 9 mei 1975 betreffende de standaardisering van de brandweerkoppelingen.

Brandweer
Niet-rollend materieel

niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ministeriële omzendbrief
3 pagina's