Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten.

Brandweer
Zonewerking
Personeel

Réf. B14O362422

Niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

28.07.2014
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's