Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten.

Brandweer
Personeel / organisatie

Réf. B14O362422

Niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

28/07/2014
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's