Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur.

Brandweer
Zonewerking
Personeel
Arbeidstijd
24.05.2016
Ministeriële omzendbrief
3 pagina's