Ministerieel rondschrijven van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden.

Brandweer
Bluswater
Niet-rollend materieel
Ministeriële omzendbrief
15 pagina's