Ministerieel besluit van 2 april 1980 houdende vaststelling van het uitgaanstenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties en de federaties van gemeenten.

Brandweer
Kledij

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 28.11.1984 – Pbl. 21.12.1984
28.11.1984
Ministerieel besluit
25 pagina's