Koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type-koppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en -bestrijding.

Brandweer
Niet-rollend materieel
Koninklijk besluit
7 pagina's