Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 29.08.2012 – Pbl. 19.09.2012
  • K.B. van 21.01.2013 – Pbl. 25.01.2013
  • K.B. van 26.12.2013 – Pbl. 09.01.2014 en erratum B.S. 21.01.2014
26.12.2013
Koninklijk besluit
6 pagina's