Politie- en hulpdiensten testen op zaterdag 9 april nieuwe veiligheidssignalisatie op Brusselse Ring 0

Civiele Bescherming
Brandweer
Perscontact: 
Els Cleemput

Op zaterdag 9 april, van 9 uur tot ’s avonds, zullen op de buitenring van Brussel, vlak na de afrit Beersel-Lot, verschillende ongevallen met interventies van de hulpdiensten gesimuleerd worden door politie- en hulpdiensten.
De hulpdiensten willen op het terrein nagaan of de nieuwe procedure voor het opstellen van de veiligheidssignalisatie bij ongevallen op de snelweg helemaal klopt. De verschillende opstellingen zullen ook gefilmd worden zodat ze kunnen worden gebruikt voor de opleiding van zo’n 40.000 politiemensen, 12.000 brandweerlieden en 1.300 leden van Civiele Bescherming.

Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken: “Bij een interventie langs de weg zijn onze hulpdiensten slachtoffers aan het helpen en dat moet in zo veilig mogelijke omstandigheden gebeuren voor de hulpverleners, voor de slachtoffers én voor de weggebruikers. Een uniforme opleiding die iedereen de beste praktijk aanleert, is daarom een zeer goede zaak.”

De media worden uitgenodigd om de testen bij te wonen zaterdagnamiddag om 16 uur. Praktische info: zie onderaan de tekst.

Verkeershinder vermijden
De opstellingen van de “schijnongevallen” en interventies door politie en hulpdiensten worden uitgevoerd door 67 hulpverleners en kunnen enige verkeershinder veroorzaken maar de Wegpolitie van de Federale politie zal er al het mogelijke aan doen om die hinder tot een absoluut minimum beperkt te houden.
Hoofdcommissaris Jurgen Dhaene, diensthoofd operaties van de Wegpolitie: “Dat stukje Ring 0, richting Bergen, is op zaterdag het kalmste stukje van de ring rond Brussel, kalmer dan op zondag. En als er dan toch een file dreigt te ontstaan zaterdag, dan zullen wij stoppen met onze testen en het verkeer meteen doorlaten.”
De weggebruikers zullen ook via de dynamische verkeersborden op de Ring 0 en via de media ingelicht worden over de mogelijke hinder en over het verloop van het verkeer op zaterdag.

Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid
Het project “Veiligheidssignalisatie bij incidenten op de weg” is een initiatief van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, een dienst van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Eén van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum is het uitwerken van de best mogelijke procedures die hulpdiensten kunnen gebruiken bij hun interventies.
De procedure voor de veiligheidssignalisatie bij incidenten langs de weg is op punt gesteld door luitenant Elmar De Geyter van de brandweer Halle. Luitenant De Geyter: “Hoofdlijnen zijn 1. de best mogelijke beveiliging van de plek van het incident, 2. duidelijke communicatie naar de weggebruikers toe en 3. aandacht voor verkeersvlotheid waardoor we de economische schade beperken.”
De nieuwe procedure komt erop neer dat aan alle brandweerlieden, politiemensen en leden van de Civiele Bescherming zal worden aangeleerd waar ze best hun voertuigen plaatsen ter hoogte van een incident opdat zijzelf en de weggebruikers veilig zouden zijn. Tegelijkertijd wordt ook getoond hoe ze, in sommige gevallen, de plek van een ongeval goed kunnen beveiligen en toch nog het verkeer kunnen doorlaten.
Luitenant De Geyter: “Van het grootste belang is de communicatie naar de weggebruiker toe. We leren onze mensen hoe ze met lichtborden en verkeerskegels aan de voorbijrijdende bestuurders zo snel en zo duidelijk mogen kunnen tonen wat van die bestuurders verwacht wordt. Welke richting ze uit moeten, welk rijvak ze moeten kiezen en welke plaats of perimeter is gereserveerd voor de hulpdiensten.”

Veiligheidsgeboden voor hulpverleners en voor weggebruikers
De hulpverleners krijgen tijdens de opleiding ook hun tien geboden mee:
1.    Kledij met hoogst mogelijke zichtbaarheid (klasse III)
2.    Langs veilige kant uitstappen en uitladen
3.    Indien nodig een veiliger moment afwachten om afbakening op te stellen
4.    Starten vanaf veilige kant
5.    Naar het verkeer blijven kijken (= achteruit stappen)
6.    Binnen beveiligde zone blijven
7.    Beveiligd door tweede man met toortslamp
8.    De vluchtweg bewaken
9.    De inzettijd zo kort mogelijk houden
10.    Bufferzone leeg houden

Hoofdcommissaris Jurgen Dhaene van de Wegpolitie: “En voor weggebruikers gelden er uiteraard ook een reeks geboden:
1.    Vertraag zodra je de veiligheidssignalisatie ziet.
2.    Zet je vier knipperlichten aan om andere weggebruikers te waarschuwen.
3.    Hou afstand.
4.    Rij rustig het incident voorbij zonder fel te vertragen om te kunnen kijken.
5.    Denk eraan dat de hulpverleners slachtoffers helpen die familie of vrienden van jezelf kunnen zijn.

Nieuwe brandweervoertuigen
Voor een duidelijke signalisatie met pijlborden kan de brandweer momenteel een beroep doen op de Wegpolitie en op de Civiele Bescherming. Binnenkort zal de brandweer ook zelf kunnen beschikken over een nieuwe type brandweervoertuig voorzien van een pijlbord het dak en met voldoende signalisatiemateriaal aan boord. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een markt geopend voor deze nieuwe brandweervoertuigen. Vanaf 2012 zullen brandweerkorpsen ze kunnen aankopen. Deze aankopen worden door Binnenlandse Zaken voor 75 of 50% gesubsidieerd.

Opleiding
De opleidingen over de veiligheidssignalisatie bij ongevallen op de snelweg worden gecoördineerd door het Federaal Kenniscentrum. Momenteel loopt een pilootproject in de provinciale brandweerschool in Asse waar al een heel aantal korpsen uit Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg een kijkje zijn komen nemen naar de nieuwe cursus.
Naast plaatsing van de voertuigen, beveiliging van de plek van een ongeval en afbakening bevat de opleiding ook een stuk verkeerswetgeving. Sinds 2007 voorziet de wegcode dat brandweerlieden de bevoegdheid hebben om bindende bevelen aan weggebruikers te geven.

Deelnemers aan de testen op zaterdag 9 april
Aan het opstellen van de schijnincidenten neemt zaterdag een groot aantal verschillende diensten deel; ofwel om de opstellingen uit te voeren of om de hele actie te beveiligen en om tussenbeide te kunnen komen in geval van een echt incident.
Deelnemende diensten: Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid, brandweer Halle, Zaventem, Overijse, Asse en Kasterlee, het Rode Kruis Halle, Universitair Ziekenhuis Brussel, Federale politie met de Wegpolitie/Luchtsteun/Communicatie- en Informatiecentrum Brussel, de Civiele Bescherming, een takeldienst en een bedrijf met botsabsorbeerders.

Praktische info voor de media

De media worden uitgenodigd om samen met minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom en de experts van brandweer, Wegpolitie en Federaal Kenniscentrum de testen bij te wonen.

Afspraak met de media:
Dag en uur: zaterdag 9 april om 16u30
Plaats: brug over de R0 op de Kesterbeeklaan in Beersel

Ter info: tussen 9 en 16 uur worden kleine opstellingen getest die beperkt blijven tot voertuigen op de pechstrook.
Pas vanaf 16u worden opstellingen getest die meerdere rijstroken in beslag zullen nemen en waaraan een groot aantal voertuigen van de hulpdiensten zullen deelnemen.

Vanaf de brug op de Kesterbeeklaan kunnen de media zonder problemen de testen volgen. Op die brug zullen ook de specialisten aanwezig zijn om interviews te geven.

De Wegpolitie vraagt nog dat de media niet op de snelweg zouden lopen en evenmin binnen de perimeter van de schijnongevallen en dit om vanzelfsprekende veiligheidsredenen.

Voor meer info:
Woordvoerder minister Binnenlandse Zaken: Jef Schoenmaekers op 0476 75 98 13
Woordvoerster Federale politie: Astrid Kaisin op 0473 851 224
Woordvoerster Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: Els Cleemput op 0475 29 28 77

Els.Cleemput@ibz.fgov.be