Noodcentrales 100/112 en 101 Namen voortaan op eenzelfde locatie

Noodcentrale 112
Migratie
Perscontact: 
Thomas Biebauw

Op 25/6/2012 is het hulpcentrum 100/112 (HC100/112) van de provincie Namen verhuisd van de brandweerkazerne in de stad Namen naar het communicatie- en informatiecentrum (CIC 101) van de geïntegreerde politie in Jambes. Het HC100/112 is ook overgeschakeld naar de CAD-technologie (Computer Aided Dispatching) van ASTRID. De provincie Namen is, na Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, de derde provincie die een noodcentrale op eenzelfde locatie heeft.

Jean-Paul Charlier, verantwoordelijke van het HC100 Namen: “Het succesvolle verloop van de migratie is te danken aan een voorbeeldige samenwerking tussen de teams van het Hulpcentrum 100/112, het CIC 101, de mensen van ASTRID en het projectteam 112 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.”

Na een laatste controle heeft Belgacom maandag 25/6 omstreeks 9u30 de toestemming gekregen om de telefoonlijnen naar de nieuwe site over te schakelen. De operatoren in het HC100/112 zijn verhuisd naar de nieuwe locatie in Jambes en hebben daar hun werk hervat op de nieuwe werkstations. Zij hebben zich de laatste maanden voorbereid op de migratie en hebben de nodige opleidingen gevolgd zodat ze met de CAD-technologie van ASTRID kunnen werken. Tijdens de eigenlijke verhuis heeft een extra ploeg van operatoren de binnenkomende noodoproepen naar het noodnummer 100/112 aangenomen vanuit Namen.

Olivier Labbé, medisch adjunct-directeur in het Hulpcentrum 100/112 Namen: “De CAD-technologie van ASTRID maakt het mogelijk om gebeurtenisfiches gemaakt in het CIC 101, te delen met de operatoren van het Hulpcentrum 100/112 en omgekeerd. Dit verloopt veel efficiënter dan het telefonisch doorgeven van de nodige informatie. Bovendien zullen de verantwoordelijken van het HC100 en CIC 101 nu vaker en beter kunnen samenwerken tijdens complexe of grootschalige interventies omdat ze zich op eenzelfde locatie bevinden.”

De verhuis en overstap naar de nieuwe CAD-technologie in de provincie Namen is een belangrijke stap om het project 112 te verwezenlijken en het noodnummer 112 in België te optimaliseren. Na afronding van het project 112 zal er in elke provincie één noodcentrale zijn waar alle noodoproepen voor de brandweer, een ziekenwagen of de politie behandeld worden.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Europees Noodnummer 112

Via het Europese noodnummer 112 kan iedereen in Europa via één noodnummer “112” kosteloos de hulp inroepen van brandweer, ziekenwagen en politie. Dit betekent dat zowel de Europese bevolking als de mensen die een van de 27 landen in de Europese Unie bezoeken, slechts één noodnummer moeten kennen en onthouden. Via datzelfde nummer kunnen zij gratis alle hulpdiensten bereiken die dringende hulp verlenen.

In België heeft de regering besloten dat de beste dienstverlening kan gebeuren als de verschillende meldkamers zich per provincie op dezelfde plaats bevinden en dezelfde technologie gebruiken. In de praktijk moeten hiervoor de noodcentrales “100” (brandweer en dringende geneeskundige hulp) en “101” (dringende politiehulp) samengevoegd worden. Deze volledige reorganisatie is nodig om de samenwerking en afstemming tussen de hulp- en veiligheidsdiensten te versterken en mensen in nood nog sneller en efficiënter te helpen.

Via het noodnummer 112 kom je in België terecht in het HC100/112. Voor dringende politiehulp is het efficiënter om meteen het noodnummer 101 te bellen.

Het project 112 in België:

Het project 112 is de uitwerking van de Universele Dienstenrichtlijn1 van 2002 van het Europees Parlement en de Raad. In deze richtlijn is de vrijheid gelaten aan elke lidstaat om zelf de dienst 112 te organiseren. In België is er beslist dat de invoering van het Europees noodnummer 112 verandering betekent op verschillende vlakken:

  • Fysieke migratie: het verhuizen van het personeel van de 100/112- en 101-centra van een provincie naar eenzelfde locatie zodat zij vanuit eenzelfde gebouw kunnen werken. In de praktijk verhuizen oftewel 100- en 101-personeel samen naar een nieuw gebouw of verhuist het personeel van het HC100 van een provincie naar de gebouwen waar het personeel van het CIC zich bevindt in die provincie. 100/112- en 101-operatoren nemen vanuit die gemeenschappelijke locatie de noodoproepen aan.   
  • Technologische migratie: de overschakeling van de noodcentrales naar de gemeenschappelijke communicatietechnologie CAD (Computer Aided Dispatching) van ASTRID. Een gemeenschappelijke communicatietechnologie biedt meer mogelijkheden tot samenwerking en afstemming.
    CAD staat voor Computer Aided Dispatching. Het is een computersoftware die ondersteuning biedt aan de operatoren bij het aannemen van oproepen, het registreren van gegevens en het alarmeren en uitsturen van middelen.

De fysieke en technologische migratie van de noodcentrales van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn respectievelijk in 2007 en 2009 doorgevoerd.


1 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten.

thomas.biebauw@ibz.fgov.be