Expertise van B-FAST erkend door VN

Civiele Bescherming
Brandweer
Internationale missies
Ons personeel
Perscontact: 
Ophélie Boffa

Brussel, 05/10/2015 – Het USAR-team, gespecialiseerd in het opsporen en redden van personen, heeft het kwaliteitslabel van de Verenigde Naties behaald. De interventiecapaciteiten van deze experts van de Civiele Bescherming en de brandweer worden internationaal erkend. Zij kunnen buiten de grenzen interveniëren in het kader van B-FAST, het Belgisch intergouvernementeel interventiemechanisme bij rampen in het buitenland.  
 
44 USAR-redders zijn een grote uitdaging aangegaan. Om te voldoen aan de internationale normen en om hun expertise naar voren te brengen inzake het opsporen en redden van personen in stedelijke omgevingen (USAR), hebben zij die met name in Nepal en Haïti hebben geïntervenieerd,  deelgenomen aan een oefening in reële omstandigheden in Tinglev (zuiden van Denemarken). In het gezelschap van een Deens USAR-team zijn ze erin geslaagd om hun kwaliteitslabel via de IER-procedure (INSARAG External Reclassification) van de Verenigde Naties te verlengen. Dit label moet om de vijf jaar worden verkregen.
 
Evaluatoren van de Verenigde Naties beoordeelden hun capaciteiten tijdens de oefening die plaatsvond van 30 september tot 2 oktober. Het Belgische team verzamelde specialisten van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Volksgezondheid, Defensie en Buitenlandse Zaken. In totaal werden meer dan 300 personen gemobiliseerd: USAR-specialisten (Civiele Bescherming en brandweer), logistieke experts, medisch personeel, evaluatoren van de Verenigde Naties, internationale observatoren, figuranten, …
 
De oefening simuleerde een hulpverleningsoperatie gedurende 36u die gebaseerd is op een dynamisch en realistisch scenario met een volledige cyclus van inzet op het terrein (voorbereiding, activering, mobilisatie, inzet, operatie, demobilisatie). Het doel ervan was niet alleen de vaardigheid aan te tonen van de internationale teams om op korte termijn klaar te staan en de coördinatie van de operaties te verzekeren, maar ook de opsporing, de lokalisatie en de redding van personen die levend onder het puin bedolven liggen, na instortingen als gevolg van aardbevingen, ontploffingen of aardverschuivingen, tot een goed einde te brengen.
 
De Belgische Civiele Veiligheid bevestigde met succes haar capaciteiten om zeer snel gestructureerde, gecoördineerde en gerichte hulp naar de landen te sturen die het slachtoffer geworden zijn van een ramp.   
 

De INSARAG-classificatie (International Search And Rescue Advisory Group)

Tijdens de reddingsoperaties in het buitenland kunnen de Belgische USAR-teams gezamenlijk werken met teams van andere landen, onder coördinatie van de Europese Unie of de Verenigde Naties. Wanneer USAR-teams uit verschillende landen samen interveniëren tijdens een ramp, is het, naast beschikken over de vereiste competenties en uitrusting, essentieel dat ze gestructureerd en geïntegreerd handelen om het meest adequate gebruik van de beschikbare USAR-middelen te verzekeren.
 
Met dit doel werd in 1991 op het niveau van de Verenigde Naties de groep INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) opgericht. Deze groep heeft een classificatie van de USAR-teams uitgewerkt en ingevoerd die rekening houdt met de capaciteiten van verschillende USAR-teams om doeltreffend samen te werken en die hierbij blijk geven van gestandaardiseerde kwalificaties en die genormaliseerde procedures toepassen, onder een welbepaalde internationale coördinatie. Dit kwaliteitslabel houdt geen verplichting in om experten naar het buitenland te sturen, maar maakt het mogelijk om een goede coördinatie tussen de landen op het terrein te garanderen. 
 
Om foto’s te downloaden, klik hier.
 
Perscontacten:
Ophélie Boffa, Communicatie Civiele Veiligheid – FOD Binnenlandse Zaken
ophelie.boffa@ibz.fgov.be - 0470 32 67 39
 
José de Pierpont, Woordvoerder  B-FAST – SPF Affaires étrangères
jose.depierpont@diplobel.fed.be - 0471 44 06 04.

ophelie.boffa@ibz.fgov.be