Civiele Bescherming gemobiliseerd voor de opvang van vluchtelingen

Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Ophélie Boffa

Brussel, 06/10/2015 – Op vraag van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie mobiliseert de Civiele Bescherming haar vrijwilligers om de opvangcapaciteit voor vluchtelingen te verhogen.
 

Van 1 tot en met 3 oktober hebben de vrijwillige agenten meegewerkt aan de creatie van 500 extra plaatsen in het centrum dat beheerd wordt door het Rode Kruis in WTC III in Brussel. 31 vrijwilligers van de operationele eenheden van Brasschaat, Jabbeke en Liedekerke hebben dagelijks geïntervenieerd van 9u tot 22u. Hun opdracht bestond uit de installatie en de toekenning van bedden, de verdeling van dekens en hygiënisch materiaal, en logistieke ondersteuning.
 
Van 21 tot en met 30 september kon Fedasil rekenen op de steun van de Civiele Bescherming om noodopvangkampen te installeren. Bijna 200 vrijwilligers, begeleid door beroepsagenten, stonden in voor het vervoer van het logistiek materieel naar drie sites in Jalhay, Theux en Amel. Tot op vandaag werden 77 tenten opgezet met elk een capaciteit van vijf personen. Andere wachten nog op een locatie. De tenten zijn uitgerust met bedden, kookmateriaal en verwarmingssystemen. Al dit materieel maakt deel uit van het programma Emergency Temporary Shelter (ETS) van B-FAST. Om de isolatie van de tenten te garanderen bij winterse omstandigheden, heeft de Civiele Bescherming ook vloeren gebouwd. In totaal hebben zo ongeveer 400 personen onderdak.
 
In augustus werd de Civiele Bescherming al ter versterking opgeroepen om, in samenwerking met Defensie, extra tenten op te zetten in de opvangcentra in het land.
 
Om deze noodsituatie te beheren, kunnen de overheden rekenen op het reactievermogen van de polyvalente agenten van de Civiele Bescherming.
 
 
De agenten van de Civiele Bescherming bieden hulp aan de bevolking en interveniëren ter versterking van de brandweer in de vorm van gespecialiseerde technische ondersteuning bij zware branden, rampen en crisissituaties. Ze zijn actief in zes operationele eenheden die verspreid zijn over het Belgische grondgebied. De Civiele Bescherming intervenieert 24u/24 op vraag van de overheden, de hulpverleningszones of de politie. www.civielebescherming.be 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be