Soms is vuur niet jouw grootste risico: hoe ga je om met agressie?

hoe ga je om met agressie?
Brandweer
Informatiecampagne
Perscontact: 
Steven Vermeulen

Vrijdag 1 oktober heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken het tweede thema van de campagne over beroepsrisico’s voor de brandweer gelanceerd. Dit tweede luik gaat over wat brandweerlieden kunnen doen als ze geconfronteerd worden met agressie. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, de brandweerdienst van Brussel en de representatieve vakorganisaties.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Agressie kunnen we nooit tolereren, zeker niet tegen hulpverleners. Brandweerlieden zetten zich dag in dag uit in om onze veiligheid te garanderen. Ze verdienen alleen maar respect. Ik engageer mij 100% voor nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners. Zo rollen we in oktober een campagne uit om brandweerlieden die slachtoffer werden van agressie te motiveren om aangifte te doen. Verder roep ik de hulpverleningszones op om werk te maken van een ondersteuningskader voor de slachtoffers.

Het is belangrijk dat de brandweerlieden via opleidingen correct leren omgaan met gevallen van agressie, dat ze weten tot wie zij zich kunnen richten als zij vragen hebben en dat zij interventies waarbij ze te maken krijgen met agressie systematisch melden. U vindt het campagnemateriaal, een video, een pagina veelgestelde vragen en tips inzake agressie op de pagina Risico's. Deze FAQ is enerzijds een hulpmiddel bij de ontwikkeling van een zonaal beleid en bevat anderzijds de nodige informatie voor het personeel over de verschillende stappen die de zone of het personeelslid kan ondernemen als hij of zij geconfronteerd wordt met een vorm van agressie. 

Dit thema sluit aan bij de campagne “Wederzijds respect” die ook georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken (AD Veiligheid & Preventie en AD Civiele Veiligheid) in samenwerking met de Geïntegreerde Politie. U vindt meer informatie over de campagne "Wederzijds respect" op de website van BeSafe.

Het volgende thema van de campagne over de beroepsrisico’s voor de brandweer zal gaan over het belang van een goede lichamelijke conditie en zal op 2 november gelanceerd worden.  Het is belangrijk dat de brandweerlui een goede lichamelijke conditie hebben zodat ze  met zware uitrustingen in vaak moeilijke omstandigheden efficiënt kunnen interveniëren. Door hun lichamelijke conditie op peil te houden, behoeden zij zich ook voor ongevallen tijdens hun interventies. Dit laatste thema strekt ertoe tips te geven om in vorm te blijven. 

 

Soms is vuur niet jouw grootste risico

 

Thomas Biebauw