Nationale feestdag van 21 juli 2018: nieuwigheden van de Civiele Veiligheid

Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Evenement

Brussel, 16/07/2018 – De Civiele Bescherming investeert meer dan 3 miljoen euro in middelen ter bestrijding van de chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire risico's (CBRN). De brandweer rekruteert meer dan 600 nieuwe personeelsleden. En de hulpdiensten zijn ook bereikbaar via de App 112 BE.

De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. Als eerste schakel in de hulpverleningsketen beheren de noodcentrales de oproepen naar het nummer 112. Vervolgens is de brandweer belast met de dringende opdrachten op lokaal niveau en intervenieert de Civiele Bescherming met haar experts en materieel voor langdurige, gespecialiseerde versterking op nationaal niveau.

De Civiele Veiligheid op 21 juli 2018 in enkele cijfers:

  • 1 nieuwe opleiding: adviseur gevaarlijke stoffen.
  • 3 miljoen geïnvesteerd door de Civiele Bescherming in de bestrijding van de CBRN-risico's, namelijk in een mobiel laboratorium en in robots.
  • Dit jaar worden 673 brandweerlieden aangeworven door de hulpverleningszones.
  • De brandweer van de Westhoek herdenkt de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) door een handbluspomp te laten defileren die gered kon worden van de opvorderingen.
  • De App 112 BE is meer dan 377.000 keer geïnstalleerd op smartphones.

1 App 112 BE voor 3 hulpdiensten

Een persoon in nood of paniek kan de noodnummers vergeten. Dankzij de app kun je meteen de hulpdienst kiezen die je nodig hebt door te klikken op het juiste icoon: brandweer, ambulance of politie. De app "112 BE", die je gratis kan downloaden op smartphones (iPhone en Android), biedt nog heel wat andere voordelen:

  • Lokalisering: de noodcentrales kunnen zien waar je bent.
  • Chat: als je slecht hoort of niet kunt spreken, kunnen de noodcentrales met je communiceren via chat.
  • Alarm: als je buiten bewustzijn of onvindbaar bent, kunnen de noodcentrales je gsm laten rinkelen.
  • Informatiebron: je kunt bij je registratie bepaalde medische informatie invoeren, zoals hartproblemen, allergieën (voor medicatie), diabetes, …

Sinds de lancering in juni 2017, werd de app 112 BE gedownload 377.000 op smartphones.

De Civiele Bescherming, specialist van de CBRN-risico's

Om haar capaciteiten ter bestrijding van de CBRN-risico's (Chemisch-Bacteriologisch-Radiologisch-Nucleair) te versterken, investeerde de Civiele Bescherming meer dan 3 miljoen euro in gespecialiseerd materieel, namelijk in een mobiel laboratorium en robots.

Mobiel laboratorium
Het nieuwe mobiel laboratorium is uniek in België en uitgerust met toptechnologie die de analyse van A tot Z van gevaarlijke stoffen mogelijk maakt. Een mobiel laboratorium heeft veel voordelen:
•    interventie in de onmiddellijke nabijheid van een besmette zone;
•    snelle analyse van de ernst van de situatie (aanwezigheid van gevaarlijke componenten in de stoffen, omvang van de besmetting en risico op verspreiding in de lucht of via vloeistoffen);
•    snelle aanbevelingen voor de verantwoordelijken van de operaties over de specifieke acties die op het terrein uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld evacuatie of decontaminatie).
Er werd een investering van 733.199,50 € op het Seveso-fonds toegestaan voor de aankoop en inrichting van dit mobiel laboratorium.

Robots
De robots zijn uitgerust met meettoestellen om gevaarlijke stoffen te detecteren en met een warmtebeeldcamera waarmee de plaats van een ongeval op afstand gevisualiseerd kan worden. Hun grote pluspunt: de intervenanten worden niet rechtstreeks blootgesteld waardoor besmettingsrisico's verkleinen. Via de door de robot verzamelde gegevens kan de officier die verantwoordelijk is voor een interventie de situatie beter inschatten en een methode bepalen om doeltreffend te interveniëren. De Civiele Bescherming heeft drie robots en de aankoop van een vierde robot is voorzien voor 2019. De aankoop van deze robots betekent een investering van 500.000 €.

Hoe word je brandweerman of -vrouw?

De hulpverleningszones zijn steeds op zoek naar nieuwe rekruten om hun operationele capaciteiten te versterken. In 2018 zoeken ze in totaal 673 brandweerlieden, waaronder 258 beroepsbrandweerlieden en 415 vrijwilligers. Personen die brandweerman of -vrouw willen worden, kunnen de website ikwordbrandweer.be raadplegen. Je vindt er filmpjes terug over hoe je brandweerman of -vrouw kunt worden en over het beroep zelf, alsook uitleg over de proeven van het federaal geschiktheidsattest (FGA) en de vacatures van de verschillende hulpverleningszones. Schrijf je zeker ook in op de “Alerts” om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe proeven en vacatures.
Vanaf 16 jaar kunnen jongeren die ervan dromen om bij de brandweer te gaan, zich ook aansluiten bij een school voor jonge brandweerlieden in hun provincie. Deze opleiding laat toe om hen voor te bereiden op het beroep van brandweerman of -vrouw.

Nieuwe opleiding: Adviseur Gevaarlijke Stoffen

De adviseurs gevaarlijke stoffen van de Civiele Bescherming en de brandweer zijn de eersten om te interveniëren bij een incident met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld in een Seveso-fabriek, op een snelweg of op het spoornet. Hun opleiding bereidt hen voor om een snel en gestructureerd advies te formuleren aan de verschillende operationele verantwoordelijken en aan de bevoegde overheden om de adequate maatregelen te nemen. De aankoop en de uitrusting (informatica- en communicatiematerieel, persoonlijke beschermingspakken, detectietoestellen,…) van zes voertuigen die speciaal ingericht werden voor de adviseurs gevaarlijke stoffen, vereisten een investering van 900.000 €.

 

Ophélie Boffa