B-FAST: Experten van Civiele Veiligheid nemen deel aan de B-FAST missie om Dominica te helpen

Internationale missies
Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Ophélie Boffa

 

Brussel, 26/09/2017 - Het Belgische team B-FAST (Belgian First Aid & Support) vertrekt vandaag met een waterzuiveringsmodule voor een opdracht van zes dagen. De overheid van Dominica heeft het Europees Mechanisme voor de Civiele Bescherming geactiveerd om internationale bijstand te vragen. Het Caribisch eiland is getroffen door de orkaan Maria.

Waterzuivering

Deze module (interventieteam dat beantwoordt aan internationale kwaliteitsstandaarden) verenigt 15 personen, die in staat zijn om 80.000 liter water per dag te zuiveren dankzij hun gespecialiseerde uitrusting. De 5 experten van Civiele Veiligheid (Civiele Bescherming en brandweer) worden in deze opdracht bijgestaan door telecommunicatiespecialisten van Defensie en experten van Volksgezondheid. Hun rol bestaat erin:

  • De waterzuiveringseenheid op te stellen
  • De lokale overheden op te leiden in het gebruik van dit zuiveringsmaterieel
  • Bijkomende noden te analyseren voor andere Europese waterzuiveringsteams die naderhand gestuurd worden.
  • Het materieel zal vervolgens ter plaatse gelaten worden, opdat de lokale overheden tegemoet kunnen komen aan de noden van de bevolking.

Een lid van het Europees coördinatieteam (EU Civil Protection team) begeleidt het team.

B-FAST organiseert de Belgische internationale bijstand in de landen die getroffen worden door een ramp van grote omvang en bijstand vragen. Deze snelle interventiestructuur werd in 2000 gecreëerd en coördineert de samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en het ministerie van Volksgezondheid. Elk departement stelt zijn eigen middelen, gespecialiseerd interventiepersoneel en expertise ter beschikking van B-FAST. Zo is B-FAST in staat om voortdurend hooggekwalificeerde en getrainde teams op zeer korte termijn te laten interveniëren, alsook om gespecialiseerde middelen in te zetten in de landen die getroffen worden door een noodsituatie. B-FAST kan een ruim gamma aan teams en hulpmiddelen inzetten, meer bepaald de USAR-module, de "High Capacity Pumping"-module, een veldhospitaal, waterzuiveringsmiddelen of opvang,…

 

 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be