OFF4 - Brevetopleiding

Brandweer
Brevetopleidingen

Een eerste sessie van de opleiding wordt ingepland in het voorjaar van 2023. 

Het brevet OFF4 is nodig om te kunnen bevorderen naar de graad van kolonel en zal in de toekomst een voorwaarde zijn om te kunnen solliciteren voor de functie van zonecommandant. 
De formulieren voor kandidaatstelling vindt u als bijlage bij het selectie- en opleidingsreglement.

Download het inschrijvingsformulier:

Author: 
kcce-forop@ibz.fgov.be
Datum publicatie: 
27.10.2022
Aantal pagina's: 
0